Het wereldvoedselsysteem staat zwaar onder druk als gevolg van de achteruitgang van planten, dieren, micro-organismen en bodemgezondheid. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.

De organisatie luidt de alarmklok in een nieuw rapport, getiteld The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture.

De overzichtsstudie brengt data uit 91 verschillende landen bijeen. Ze gegevens zijn afkomstig van 27 internationale organisaties en 175 onderzoekers. Het is de eerste studie die op deze grote schaal de afnemende biodiversiteit in de landbouw en de gevolgen voor het voedselsysteem in kaart brengt.

De belangrijkste bevinding uit de studie is dat van de 6.000 voedselgewassen die beschikbaar zijn er maar 200 voor grootschalige voedselproductie geteeld worden. Slechts 9 gewassen maken 66% uit van de totale teelt. De veeteelt wordt gedragen door maar 40 verschillende diersoorten.

De tweede belangrijke bevinding is dat de gezondheid, aantallen én variatie van de plant- en diersoorten die een essentiële bijdrage leveren aan het voedselsysteem afneemt.
Dat is een groot risico voor de voedselzekerheid, omdat plagen en schimmels gemakkelijker kunnen toeslaan als regio's hun traditionele voedselgewassen verliezen.

In het onderzoek komt ook aan de orde dat het anders kán als kleinschaligheid weer een kans krijgt. In Argentinië voeden 560.000 moestuinen en 12.000 school- en volkstuinen zo’n 2,8 miljoen mensen.

FAO - The State of the World?s Biodiversity for Food and Agriculture 2019
  • Deel
Druk af