Bacteriële resistentie staat met stip bovenaan de lijst met de vier grootste gevaren op het gebied van voedselveiligheid. Tijdens de Food Manufacture Group Safety Conference 'Safe and legal food in a changing world' in Groot-Brittannië wond Sarah O'Brien (University of Liverpool) daar geen doekjes om.

1) Antibioticaresistentie en 2) TTIP
O'Brien verwees naar de waarschuwing van de Britse Chief Medical Officer Sally Davies, eerder dit jaar. Zij noemde bacteriële resistentie een 'net zo grote bedreiging als terrorrisme' en een 'apocalyptic challenge'. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een 'global threat'.

Volgens O'Brien staan we aan de vooravond van een heel concrete opschaling van dit risico als gevolg van de onderhandelingen over het TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS. Als het straks van kracht wordt, krijgen voedselproducten uit de Amerikaanse voedingsindustrie gemakkelijker toegang tot de Europese tafels. En daarmee komen er producten naar Europa die veel guller met antibiotica zijn behandeld dan wij in Europa toestaan. "Experts hebben het er serieus over dat de behandelingsmogelijkheden voor mens én dier over 10 tot 20 jaar wel eens uitgeput zouden kunnen zijn."

3) Clostridium difficile en 3) norovirussen
De andere grote bedreigingen voor de voedselveiligheid volgens O'Brien zijn het oprukken van Clostridium difficile en de overvloedige aanwezigheid van norovirussen. Clostridium difficile is een bacteriële infectie van de darmen die inmiddels ook in de voedselketen wordt aangetroffen. Mogelijk wordt gaat de infectie van dier op mens overgedrag. Tot slot vormen virussen een bedreiging. Van de 17 miljoen maag-darmstoornissen die jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk gemeld worden, zijn er 3 miljoen toe te schrijven aan norovirussen. Op Europees niveau wordt nagedacht over het stellen van maximaal toegelaten waarden aan norovirussen in schelpdieren. Maar op dit moment is nog niet duidelijk of ieder norovirus ook ziekteverwekkend is voor mensen. Een ander virus dat via het eten van vlees overgedragen lijkt te worden, is het hepatitis E virus. Dat kan voorkomen in niet helemaal gaar varkensvlees, wild en wild zwijn.

Aanpassingen van receptuur
De laatste bedreiging voor de voedselveiligheid waar O'Brien aandacht aan besteedde, is een verrassende. De voedingsindustrie is op allerlei fronten bezig met het terugdringen van de hoeveelheden zout of suiker in hun producten. Dat kan gevaren opleveren voor de voedselveiligheid, want suiker en zout hebben een conserverende werking. Ze waarschuwt dus voor onbedoelde voedselveiligheidsgevolgen van het beleid om zout en suiker in levensmiddelen te verminderen.

Kansen
Behalve gevaren voor de voedselveiligheid, zijn er ook ontwikkelingen die de voedselveiligheid juist bevorderen. O'Brien noemde bijvoorbeeld genenonderzoek. Dat moet het wetenschappers mogelijk maken de impact van voedselveiligheidsrisico's op individuen helpen voorspellen.
Voorts ziet ze in sociale media een prachtig hulpmiddel. Deze bieden een uitgelezen kans om in geval van een uitbraak deze snel op te sporen. De eerste toepassingen daarvan zijn inmiddels al in gebruik: zo wordt in New York Twitter gebruikt om te voorspellen waar een volgende voedselvergiftigingsuitbraak zich voor zal doen, meldt FoodNavigator.

Fotocredits: norovirus, AJ Cann
Dit artikel afdrukken