De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de traditionele teelt van grondwitloof toegevoegd aan de inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed. In Vlaams-Brabant zijn 150 grondwitlooftelers actief, in heel België ongeveer 180. De telers werken in een lange traditie waar veel handwerk en praktijkkennis bij komt kijken. Voldoende reden om de grondwitloofteelt op te nemen in de nu 37 tradities, fenomenen of gewoontes tellende inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed.
"Opname op de erfgoedinventaris betekent geen extra subsidiëring, maar wel een grotere zichtbaarheid en kansen op uitwisseling van kennis en ervaringen. En dit zowel in Vlaanderen als in het buitenland", zegt minister Schauvliege op Vilt.be.
Dit artikel afdrukken