De fysieke en emotionele relatie die kinderen met voeding hebben, hangt sterk samen met de relatie die hun ouders met eten hebben. Ook het zelfvertrouwen en het beeld dat kinderen van hun eigen lichaam hebben, komt voort uit de houding die zij van hun ouders oppikken.

Tamburrini geeft ouders vier tips om een kind geen verstoord eetpatroon en lichaamsbeeld te laten ontwikkelen.

1. Je bent meer dan je lichaam
Vanaf een jaar of vijf worden kinderen zich bewust van hun lichaam en hoe ze eruit zien. Het is belangrijk de kinderen te leren dat ze meer zijn dan hun uiterlijk. Ouders moeten hierin een positief rolmodel zijn door zich niet negatief uit te laten over hun eigen lichaam of over het uiterlijk van andere mensen. Iedereen is mooi op zijn eigen manier, onafhankelijk van hoe iemand eruit ziet. Iedereen heeft creativiteit, sterkte punten en talenten. Moedig kinderen aan om die van zichzelf te ontdekken.

2. Er is geen ‘slecht’ eten
Door het labelen van bepaalde producten als ‘slecht’ of 'junk', gaat een kind zich ook slecht voelen als hij of zij dit eet. Zo kunnen ze het eten van iets 'slechts' gaan zien als het doen van iets stouts. Praat daarom neutraal over eten en creëer geen 'fout' eten.

3. Gezondheid is meer dan je gewicht
Gezondheid gaat verder dan je lichamelijke gezondheid. Gezondheid heeft ook spirituele en emotionele componenten. Zet af en toe de regels opzij en sta jezelf en je kind toe om iets te eten omdat het gewoon lekker is en niet omdat het je lichaam moet voeden. Leer het kind daarbij goed nadenken over waar het echt trek in heeft, voordat je laat zien wat de opties zijn. Zo leert het kind te luisteren naar het eigen lichaam en leert het tevens bewust te genieten van wat het lekker vindt zonder zich schuldig te voelen, waardoor het in het geniep gaat snoepen.

4. Koppel eten niet aan belonen of straffen
Leer je kind met problemen of hoogtepunten omgaan zonder die aan eten te koppelen. Praat over emoties en sus die niet met een koekje of snoep of beloon prestaties door iets leuks te gaan doen. Zo vermijd je het zogenaamde emotie-eten dat mensen op latere leeftijd blijven koppelen aan situaties van vreugde en verdriet.

Fotocredits: Happy child finds joy, Wikimedia
Dit artikel afdrukken