Bella is een Tarantaise, een koeienras uit de Oost-Franse bergen waar slechts 13.500 exemplaren van bestaan. Frankrijk telt daarentegen 2 miljoen dieren van het hoogproductieve moderne ras Frisian Holstein. Dat schrijft Le Figaro onder een prachtige foto van Bella.

Bella is de vedette en mascotte van de 51e Salon de l'agriculture die vandaag in Parijs wordt geopend. De expositie beslaat maar liefst 200 hectare tentoonstellingsruimte. Bella zou een voorteken kunnen zijn van de trend die ook in de Franse landbouw zichtbaar wordt. De intensieve dierhouderij levert net als in Nederland voornamelijk verliezen op. In Frankrijk wordt gepleit voor een landbouw met hoge toegevoegde waarde. Dat pleidooi vertaalt zich enerzijds in authentieke producten met een hoge gevoelswaarde en anderzijds in slimme high tech, het overkoepelende thema van de beurs.

François Hollande gaf alleen vanmorgen aandacht aan de landbouwtentoonstelling. Hij wilde geen 'marathon' van de Salon 2014 maken, dit in tegenstelling tot één van zijn voorgangers, Jacques Chirac, die grote aandacht schonk aan de jaarlijkse beurs. In twee voorgaande edities van de salon was Hollande wel de gehele openingsdag aanwezig.

Getty fotografeerde Hollande met een betekenisvolle blik terwijl zijn minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, de baas van Bella toespreekt. Getty noemt de boer 'a farmer' en maakt geen verwijzing naar het Tarentaise ras of Bella.
Dit artikel afdrukken