Tijd voor common sense!

Verantwoorde voeding, overgewicht bij de jeugd en alles hieromheen is een hot item. Arron Automatics, het bedrijf achter schoolcateringconcept Arron Fresh vindt de commotie terecht. Nu op veel onderwijsinstellingen het al dan niet verbannen van frisdrank en/of tussendoortjes het gesprek van de dag is rijst de vraag: ‘Hoe verantwoord is dit nu echt?’
Reden voor Arron Automatics om hier onderzoek naar te laten verrichten. Het bedrijf is namelijk op beide fronten actief. Aan de ene kant verzorgt Arron consumptieautomaten op scholen en bedrijven, aan de ander kant is zij succesvol met het verantwoorde schoolcateringconcept Arron Fresh.
Om richting te kunnen geven aan deze ogenschijnlijke tweestrijd heeft Arron Automatics onderzoek laten verrichten door SalesProVision, een marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in `out of home consumptie'.

De uitkomst van het onderzoek liegt er niet om: verbannen van frisdrank en snacks uit middelbare scholen is onverantwoord. Het reguleren van het aanbod en het vergoten van het bewustzijn bij de leerlingen blijkt de beste oplossing voor dit maatschappelijke probleem.
Voor het onderzoek is tevens beschikbare informatie uit de Verenigde Staten gebruikt waar de discussie al langer speelt en overgewicht bij jongeren een nog groter probleem is dan in Nederland.
De verklaring voor het negatieve effect van het verbannen van frisdrank en snacks op middelbare scholen is een combinatie van het gedrag van de leerlingen en de verkrijgbaarheid van deze producten bij andere verkooppunten dan de school zelf.
Op een school waar voorheen blikjes frisdrank verkocht werden van 0,33 liter wijken de leerlingen uit naar de supermarkt wanneer op school de verkoop van frisdrank word verbannen. Hier kopen ze 1,5 liter flessen frisdrank die in de schooltas worden meegenomen gedurende de schooldag. Aan het einde van de dag is deze fles leeg. Hetzelfde geldvoor andere producten als chips, koeken en candybars. Worden deze producten per stuk verkocht op school, in de supermarkt schaffen de leerlingen een `multi-pack' aan met een inhoud van 6 stuks of meer. Ook deze gaat op gedurende de schooldag.
Reguleren en bewustzijn kweken bij de leerlingen is dus het advies, aldus het onderzoek van SalesProVision. Ook hebben de leerlingen bij het onderzoek aangegeven beter geïnformeerd te willen worden over wat ze nu werkelijk eten.
Arron Fresh heeft haar assortiment samengesteld op basis van het onderzoek en het RIVM rapport: ‘Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht’. De uitkomst: een verantwoord en uitgebalanceerd assortiment voor de schoolkantine. Arron Fresh ondersteunt de huidige campagne van het Voedingscentrum: ‘de gezonde schoolkantine’. Zo werkt Arron Fresh met een informatiesysteem van het Voedingscentrum. Leerlingen worden hiermee niet alleen geïnformeerd over hoeveel calorieën een bepaald product bevat, maar vooral wat je moet doen om deze calorieën te verbranden.
Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een calorieënkaart. Hierop staat: een gevulde koek = 260 calorieën = 65 minuten fietsen. Uit het onderzoek van SalesProVision blijkt dat deze manier van informeren leerlingen veel meer bewust maakt van wat zij eten. Dit effect word positief ervaren terwijl het verbannen als negatief word ervaren. Dit komt door het simpele feit dat door verbannen de behoefte niet word weggenomen.
Arron Fresh is de gezonde balans van een gevarieerd assortiment met een actief prijsbeleid ( gezonde producten goedkoper, minder gezonde producten duurder) en de informatievoorziening richting de leerlingen. Zoals blijkt uit het onderzoek is dit de basis van succesvol terugdringen van overgewicht bij leerlingen.


bron: culinairnet
Dit artikel afdrukken