Vandaag publiceerde het ministerie van Economische Zaken zijn eerste plannen voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Bekende lijn
Kort samengevat komen de eerste gedachten neer op een aanscherping van de reeds bekende Brusselse lijn. Het boereninkomen moet minder gesubsidieerd worden. De boer moet minder in staat worden gesteld om zijn hang naar overproductie te volgen. Van Dam stelt dat de crisis in de varkenshouderij en de melkveehouderij de schuld is van boeren die teveel zijn gaan produceren door niet op de vraag te letten. Daarmee hebben ze hun eigen markt verziekt. GLB gelden mogen niet aan dergelijk doelen worden besteed. Van Dam wil de bestedingen van GLB-subsidies verder ombuigen naar het realiseren van maatschappelijke doelstellingen op het gebied van gezondheid, klimaat en dierenwelzijn.

Het ministerie formuleert daartoe enkele discussiepunten die deze reeds jaren geleden door Brussel ingezette lijn verder voortzetten. De NRC doet in een interview met staatssecretaris Van Dam of hij revolutie preekt. Wie iets meer van de achtergronden weet, ziet dat Van Dam net als zijn ambtsvoorganger Dijksma geen moeite meer doet om het Europese beleid voor Nederlandse boeren te verbloemen. Hij zegt dan ook dat hij er niet is voor boeren, maar voor de gehele samenleving.

Kalverhouderij
In praktische zin laat Van Dam in de NRC zien tot welke overgangen het nieuwe beleid gaat leiden. Het houden van stierkalveren - het restproduct van de zuivelindustrie - dient wat hem betreft geen maatschappelijke functie. Tot op heden kregen kalverhouders een interessante steun vanuit de EU die de Nederlandse kalfsvleesindustrie, de grootste ter wereld, in staat stelde tegen een goede kostprijs stiertjes tot vlees af te mesten zodat ze niet direct na geboorte hoeven te worden gedood zoals mannelijke legkuikens.

Verwacht: protest dierwelzijnsorganisaties
Zonder het hardop te zeggen stelt Van Dam voor de kosten daarvan te laten dragen door de grote Europese zuivelaars als Danone, FrieslandCampina, Savencia en Lactalis. Dat zal hen op achterstand zetten op de toch al goedkopere melkproductie in Nieuw-Zeeland en de VS. Die landen kunnen de wereld niet van melk voorzien, maar de wereldmarkt bepaalt via de poedermarkt wel wat de overproductie waard is en zet daarmee druk op alle geproduceerd liters. Derhalve is een overgangsperiode van het door Van Dam voorgestelde marktbeleid te verwachten, waarin Wakker Dier en de Dierenbescherming ernstig zullen protesteren tegen de dierenwelzijnsgevolgen van zijn beleid. Er zullen immers de nodige kalveren als baby direct door de boer moeten worden gedood omdat ze economisch nutteloos zijn geworden door het mogelijk nieuwe GLB.
Dit artikel afdrukken