Staalconcern Tata Steel is verreweg de grootste uitstoter van stikstofoxiden in Nederland, gevolgd door luchthaven Schiphol. Dat schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer. Ze stuurde de Kamer een lijst met de honderd grootste stikstofoxidevervuilers.

Volgens nu.nl is dat "geen verrassing" omdat Tata Steel "ook al bovenaan de lijst van grootste uitstoters van broeikasgassen" staat. De uitstoot van veel CO2 gaat echter niet noodzakelijk gepaard met een al even hoge uitstoot van stikstof. De uitstoot is afhankelijk van de manier waarop bedrijven hun processen beheersen.

Boeren komen niet in de stikstofoxidentop voor. Wel prijken ze prominent op de top 100-lijst van ammoniakuitstoters, hoewel die wordt aangevoerd door isolatiematerialenproducent Rockwool, kunstmestproducent Yara en chemiebedrijf Chemelot

Volgens een aantal kranten moet niet te zwaar getild worden aan stikstofoxiden (NOx) omdat die minder schadelijk zouden zijn voor de natuur dan ammoniak (Nh3). Volgens NGO MOB van stikstofstrijder Johan Vollenbroek zijn Tata en Schiphol (de nummer 2 NOx-uitstoter) juist wel schadelijk voor onder meer de Veluwe, maar dan op afstand. Boerenstikstof (ammoniak, dat zich vormt door het contact tussen poep en pis van dieren in stallen) verkloten volgens de geldende theorie alleen de natuur op enkele honderden meters afstand. Pikant: volgens het RIVM is de uitstoot van Tata op de Nederlandse natuur verwaarloosbaar; dat blijkt uit documenten die in het bezit van Foodlog zijn.

Volgens GroenLinks is er niets nieuws onder de zon. "Dit zijn de vervuilers die we al heel lang in beeld hebben", zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet op nu.nl. Ze is vooral verbaasd dat uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat de minister niet weet hoeveel extra stikstof de bedrijven mogen uitstoten op basis van hun vergunning. Het voormalige Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil onthulde bijvoorbeeld dat Isover/SaintGobain van de provincie Brabant voor een half miljard euro aan fictieve uitstoot cadeau kreeg om die elders weer te kunnen inzetten na het verhandelen daarvan. Bromet deed zelf geen onderzoek maar vindt dat de minister het werk van Vreugdenhil had moeten voortzetten. Bromet: "Ik vind het verontrustend dat de minister geen inzicht heeft in de ruimte die de bedrijven in hun vergunning hebben om nog meer stikstof uit te stoten of emissierechten te verhandelen." Bromet wil weten wat het verschil is aan vergunde emissieruimte en het feitelijke gebruik daarvan om dat te kunnen intrekken in plaats van over te dragen aan andere bedrijven die tekort hebben.

Uiteraard mag een duur betaald Kamerlid net als een slechter betaald Statenlid ook zelf onderzoekswerk doen om het kabinet scherp te houden. Ook kan ze de minister vragen dat verschil inzichtelijk te maken.Bedrijven stellen zich op het standpunt dat het verschil hen toekomt omdat er een vergunning voor is afgegeven. Aangenomen mag worden dat de vergunningsverlener dat heeft gedaan met het oog op de totale hoeveelheid emissierechten die ons land uitgeeft.

Voor het publiek wordt het gedoe over stikstof steeds lastiger te volgen nu Tata de grootste vervuiler blijkt, maar dat volgens het RIVM niet is terwijl de boeren moeten wijken en in een andere stikstoftop-100 staan.
  • Deel
Druk af