Isover in Etten-Leur lukte het om middenin de stikstofcrisis een vergunning voor 865 ton NOx en 322 ton NH3 bij de provincie Brabant af te dwingen. Die hoeveelheid is te vergelijken met de emissie van 280 melkveebedrijven.

Een reconstructie
In 2017 bleek uit onderzoek naar de naleving door de industrie van de stikstofregels dat 1/3 van de grootschalige industrie in Brabant geen Natuurvergunning (NB-vergunning) had. Een aantal van die bedrijven zijn we blijven volgen in het vergunningentraject.

RapportagePilot


Een van deze bedrijven is Isover. Dit bedrijf stoot zonder NB-vergunning een grote hoeveelheid stikstof uit vlakbij het kwetsbare Ulvenhoutse Bos. In diverse debatten hebben we dit aangekaart en uiteindelijk kregen we de verzekering dat er een passende NB-vergunning zou komen.

Nadat in 2020 nog altijd geen vergunning afgegeven was is door milieuorganisatie MOB een handhavingsverzoek ingediend. De behandeling heeft zojuist plaatsgevonden. Daardoor is nu duidelijk gewordens hoe Isover door het spel slim te spelen een exorbitante vergunning heeft kunnen afdwingen.

De provincie Brabant wijst op 31 juli het handhavingsverzoek af en geeft als motivatie dat Isover inmiddels een vergunbare aanvraag heeft gedaan op basis van ‘intern salderen’. Tot zover is dat goed nieuws.

Provincie Noord-Brabant


Maar Isover blijkt een NB-vergunningaanvraag in te dienen voor 865 ton NOx (stikstofoxide) en 322 ton NH3 (ammoniak, 'boerenstikstof'). In plaats van een passende vergunning bij hun werkelijke uitstoot wil het bedrijf alle latente ruimte uit het verleden vergund krijgen.

Aanvrag Wet natuurbeschermingAERIUS CALCULATOR


Isover kan dat doen omdat het bedrijf nooit een NB-vergunning aangevraagd heeft en zich daarom kan beroepen op stokoude ‘rechten’ uit 2000. In werkelijkheid stoot het bedrijf al jaren 6x minder uit dan in 2000 vergund, zo blijkt uit de milieujaarverslagen.

EmissieRegistratie


Provincie Noord-Brabant oordeelt dat de aanvraag valt onder ‘intern salderen’ en daarom niet zal leiden tot extra natuurschade. Omdat intern salderen niet meer vergunningplichtig is, zal de provincie niet handhavend optreden.

In plaats van bestraft worden omdat Isover jarenlang zonder juiste natuurvergunning operationeel is, wordt het bedrijf beloond voor jarenlange nalatigheid en een gebrek aan toezicht en handhaving door de provincie.

Maar Isover wil nog meer. Het bedrijf dient ook nog een verzoek tot ‘positieve weigering’ in op zijn aanvraag voor 865 ton NOx en 322 ton NH3. Met zo'n positieve weigering wordt de torenhoge NB-vergunning juridisch waterdicht en daarmee verhandelbaar.

Besluit


Goud, en niet de enige
Daarmee krijgt Isover goud in handen. De duurzame isolatiemaker kan de extra stikstofruimte die het bedrijf zelf helemaal niet nodig heeft ook nog eens te gelde maken door die ruimte via extern salderen te verkopen voor andere ontwikkelingen zoals wegenaanleg en bouwprojecten.

Terwijl in Nederland volop agrarische bedrijven al dan niet gedwongen opgekocht gaan worden, kreeg Isover een vergunning ter grootte van maar liefst 280 gemiddelde melkveebedrijven. Gratis en voor niets.

En dit is maar één van de vele industriële bedrijven in Brabant die momenteel bezig zijn deze truc uit te halen. In totaal gaat het echt om tonnen aan niet-bestaande stikstofemissie die nu alsnog vergund wordt. Zulke vergunningsverlening legt een gigantische bom onder de hele stikstofaanpak.

Wat mij betreft laat deze casus zien dat er zo snel mogelijk een verbod op de handel in fictieve stikstofruimte moet komen. We zullen hier in de Staten van Brabant zo snel mogelijk een voorstel voor indienen maar mogelijk zijn we dan voor veel gevallen al te laat.


Dit artikel afdrukken