Donderdag maakten de twee grootste supermarkten van Nederland, Albert Heijn en Jumbo, met samen 55% marktaandeel, ieder afzonderlijk bekend producten waarvoor gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt uit te faseren. Ze stappen over op meer biologische producten.

Milieukeur
Jumbo gaat daarvoor samenwerken met Greenpeace. Het familiebedrijf uit Veghel gaat telers steunen met lange termijnafspraken en een daarbij horende inkoopprijs. Alle Nederlandse aardappelen, groente en fruit plus een groot deel van de bloemen en planten zullen onder Milieukeur aangeboden worden.

Albert Heijn gaat met Natuur & Milieu in zee om de 28 pesticiden die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu voor 2019 uit te faseren, meer biologische producten te gaan voeren, transportkilometers te verlagen door in Nederland en de grensstreek in te kopen en lange termijn inkoopcontracten te sluiten. Ook Albert Heijn stapt over op Milieukeur.

Boer 'op achterstand'
Op Boerderij zegt LTO 'niet blij' te zijn met de gemaakte afspraken. Volgens Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid, worden de Nederlandse boeren door de afspraken 'op achterstand gezet', omdat deze alleen betrekking hebben op producten die in Nederland worden verkocht. Grosso modo wordt meer dan 60-70% van de Nederlandse productie in het buitenland verkocht. Daarom noemt Baecke de afspraken “wrang" in wat hij noemt "het licht van het feit dat juist op Nederlandse aardappelen, groenten en fruit niet of nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen." Volgens hem is Nederland "op dat punt zelfs internationaal koploper.” Verder noemt Baecke de afspraken voor een beter boereninkomen 'boterzacht'.
Dit artikel afdrukken