Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, de koepel van supermarktorganisaties) en vakbond FNV "gaan onderzoek doen in de productieketen van de ingeblikte tomatenhandel," melden beide organisaties in een persbericht. "Doel is om eind juli in kaart te hebben welke specifieke risico’s op schendingen van mensenrechten zich in de Italiaanse tomatenketen voordoen en welke verbeteringen nodig zijn."

Een extern bureau gaat in Italië veldonderzoek doen en zoekt de verschillende partijen die in de keten actief zijn op. Uiteindelijk moet het tot aanbevelingen komen "hoe de Nederlandse deelnemers in de keten een positieve verandering in gang kunnen zetten."

De tomatenketen blijkt een 'hoog-risico-keten'. "We willen vaststellen hoe het zit met het naleven van mensenrechten," zegt FNV-bestuurder Jos Hendriks in het AD. "We weten van de Italiaanse vakbonden dat met name de maffia een flinke vinger in de pap heeft in deze tomatenhandel. Er zijn zelfs collega's vermoord die dit aan de kaak stelden. Kijk, de regels en wetten in dit land deugen. Maar in de praktijk is het een ander verhaal", zegt Hendriks. In hoeverre wil je het als Nederlandse supermarkt op je geweten hebben dat je producten verkoopt waar het productieproces niet van door de beugel kan?’’

Ook de supermarkten 'pakken hun verantwoordelijkheid' - tot nu toe hielden ze boot af - en vinden het essentieel inzicht te krijgen in hoe de keten precies in elkaar steekt. Alleen dan kun je stappen zetten om positieve verandering teweeg te kunnen brengen. Het onderzoek zal zich toespitsen op de rol die supermarkten, fabrikanten en organisaties die kwaliteitscertificaten uitreiken, spelen bij het zetten van stappen om de positie van werknemers te verbeteren.

Mocht je denken dat de FNV en supermarkten dit uit pure goedertierendheid gaan aanpakken, dan heb je het mis. Het onderzoek krijgt ondersteuning van twee andere partners in het IMVO-convenant Voedingsmiddelen (een convenant voor internationaal maatschappelijk ondernemen), te weten het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). Volgens het convenant moeten alle leden hun risico's in kaart brengen én aanpakken. Want daar is het uiteindelijk om te doen.

"Het belangrijkste komt natuurlijk ná het onderzoek: hoe zorgen we dat de richtlijnen van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en Verenigde Naties ten aanzien van mens en milieu worden toegepast bij de teelt, de oogst, het transport en de verwerking van de tomaten?”, vraagt Hendriks.

Dit artikel afdrukken