Ooit is het verstoken van biomassa om energie op te wekken als duurzaam gezien en daardoor uiteindelijk ook op officieel papier in de EU 'duurzaam' gaan heten. Dat komt omdat ook de milieubeweging destijds nog dacht dat je beter biomassa dan olie, gas of kernenergie kunt gebruiken. De oogst en teelt van biomassa zou allemaal in de zogeheten korte CO2-cyclus passen; die is niet schadelijk voor het klimaat.

Dat is waar zolang je maar weinig stookt. Bij een hoge energiebehoefte gaat die vlieger echter niet op omdat de productie van biomassa de vraag naar energie niet kan bijhouden. Wie in zo'n situatie toch biomassa verstookt, blijft daarom uiteindelijk zitten met een kaal geroofd Paaseiland.

Vanwege die rekenkundige vergissing start Nederland nu met houtstook in de RWE aan de Groningse Eemshaven, terwijl dat onduurzaam is. Het verstrekken van subsidie is dan ook een gotspe.

Met de jaren komt wijsheid, toont een analyse in de Groene Amsterdammer aan. Greenpeace, wiens voormalige campagneleider en ex-PvdA minister Diederik Samsom nog in 2010 vóór biomassa als energiebron was, keert op zijn schreden terug.

Waarom is de milieubeweging hierover zo stil? vraagt De Groene aan de huidige generatie van Greenpeace. "Je legt de vinger op de zere plek", antwoord Joris Wijnhoven, campagneleider energie en klimaat bij Greenpeace. "Het is een fundamenteel probleem." Maar volgens Europa is biomassa nu eenmaal klimaatneutraal, zegt hij, en definities aanpassen op dat bestuurlijk niveau is "ontzettend moeilijk".

Het gesprek dat de Groene had met Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) maakt nog eens extra duidelijk dat regelgeving op het gebied van duuurzaamheid minstens zo sterk een zaak van belangen als van werkelijkheden is. Dat noteert het blad als volgt:
Europese criteria zijn echt nodig’, zegt Eickhout. Brusselse beleidsmakers onderhandelen nu over het Europese energiebeleid tot 2030. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze de percentages voor duurzame energie flink opschroeven. Maar zonder scherpe criteria over wat écht duurzaam is, telt ook de slechtste biomassa nog steeds als duurzaam. Zo gaat het nu, zegt Eickhout: landen hebben biomassa – de goedkoopste optie – benut om hun doelen te halen. ‘Ze houden simpelweg hun oude infrastructuur in stand, en in plaats van kolen mikken ze nu wat biomassa in de centrales.’

De europarlementariër wil energiebedrijven dwingen alleen resthout te stoken. ‘Dat scoort tenminste beter op het gebied van compensatietijd.’ Het grootschalig bijstoken geheel uitbannen is politiek niet haalbaar. Bosrijke landen als Zweden en Finland lobbyen met succes voor soepele wetgeving.


De tekst in De Groene bevat een aantal verduidelijkende grafieken. Komende week wordt in Katowice overlegd over de nieuwste normen waarmee de EU 'Parijs' wil gaan halen en meten of het op schema ligt. Eerder deze week liet Fred Pearce op Foodlog al zien op hoeveel drijfhout duurzame energieambities gebouwd zijn.
Dit artikel afdrukken