In een Kamerbrief zei minister Christianne van der Wal op 2 februari met zoveel woorden dat stikstof die neerslaat op meer dan 500 meter van de bron vanwaar die wordt uitgestoten, niet meer kan worden toegeschreven aan die bron. Dat schrijft Boerenbusiness naar aanleiding van de brief.

De minister antwoordt op vragen over de informatiesessie van november vorig jaar waarin het RIVM leden van de Tweede Kamer informeerde over stikstofberekeningen. Daarin verklaarde het RIVM met zoveel woorden dat piekbelasters niet individueel kunnen worden aangewezen omdat de modellen die het instituut hanteert die niet met voldoende precisie kunnen bepalen.

In zijn uitlatingen naar de minister laat het RIVM nog wel enige ruimte voor het toerekenen van depositie aan individuele bedrijven, zolang die niet verder dan 500 meter van een natuurgebied liggen. Boeren die buiten die grens vallen en emissies veroorzaken, kunnen zelfs geen belasters meer worden genoemd omdat de neerslag op natuurgebieden niet meer aan een individuele boer kan worden toegerekend. Dat brengt het voorgenomen uitkoopbeleid van bedrijven in gevaar. Het betekent immers dat er vermoedelijk geen criterium is om bedrijven voor uitkoop te selecteren die nu wel zijn geselecteerd. De overheid kan dan niet meer aan haar eigen stikstofdepositiedoelen voldoen.

De afbeelding bij dit bericht laat de stikstofconcentratie zien van Rockwool bij natuurgebied Meinweg in Limburg. Hoewel het bedrijf veel stikstof in de vorm van ammoniak uitstoot (het is zelfs de grootste ammoniakuitstoter van heel Nederland), blijkt het volgens satellietmetingen en na-modellering door het bedrijf Caeli weinig effect te hebben op de Meinweg. Boven het natuurgebied blijkt geen stikstofconcentratie van betekenis te hangen, zodat depositie als gevolg van het bedrijf onwaarschijnlijk is. Het plaatje van Caeli circuleert al enige tijd en wijst er vermoedelijk op dat niet alleen afstand bepalend is voor de lokale schadelijkheid van emissies. Rockwool beschikt over hoge pijpen waardoor de uitgestoten ammoniak vermoedelijk tot de algemene stikstofdeken gaat behoren en geen tot weinig lokaal effect heeft.


emissie Rockwool
  • Deel
Druk af