Vanuit de lucht moet het er haast wel prachtig uitzien, een lint van bloemen dat zich van de ene naar de andere kant van de Noorse hoofdstad uitstrekt. De ‘snelweg’ - in de praktijk niet één lint, maar plekken die dicht bij elkaar liggen - staat vol met bijvriendelijke bloemen en planten. Ze werden geplant door schoolkinderen, bewoners en bedrijven om de bijen van voldoende voedsel, rustplaatsen en leefplekken te voorzien. De Noorse stadsimkersorganisatie Bybi ontwikkelde speciaal voor de bijensnelweg een app die in combinatie met de website aangeeft waar de bijen geen voedsel kunnen vinden.

Bijensterfte
In een stedelijke omgeving hebben bijen en andere bestuivers het moeilijk omdat er te weinig nectardragende bloemen zijn. “We zijn voortdurend bezig onze omgeving af te stemmen op onze behoeftes. We vergeten daarbij echter dat er ook andere soorten in die omgeving leven”, zegt projectleider Agnes Lyche Melvaer van Bybi in the Guardian. “Dit kunnen we herstellen, door ze leef- en voedplaatsen terug te geven”, legt ze uit.

Wereldwijd kampen bijen al jaren met een nog altijd niet volledig verklaarde sterfte. Pesticiden en intensieve landbouw zouden bijdragen aan de achteruitgang van bijen. Door dit soort initiatieven maken bijen ook in een verstedelijkte omgeving weer wat meer kans. In verschillende landen, waaronder ook Nederland, komt de stadsimkerij op gang.

'Butterfly Highway'
De Noorse ‘bijensnelweg ‘ is niet het eerste stadse initiatief om bijen aan voedsel te helpen. Het project lijkt op de 'pollinator pathway' in Seattle. De ervaringen met de 'snelweg' in Oslo kunnen wellicht van pas komen bij de aangekondigde 'Butterfly Highway' tussen Mexico en Minnesota. Daar zijn wat meer kilometers te overbruggen.

Fotocredits: ‘Scandic City bee hives’ jenniferjoan
Dit artikel afdrukken