We hebben hier al menige discussie over naontech gehad. Het RIVM heeft zojuist een rapport over de risico's gepubliceerd:

Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiële risico’s van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In een rapport worden de risico’s voor de mens als werknemer, patiënt en consument behandeld, evenals risico’s voor het milieu. Drie toepassingsgebieden zijn daarbij relevant: geneesmiddelen en medische technologie, voedselproductie en consumentenproducten.

De huidige stand van zaken van de wetenschap laat zien dat risico’s niet uit te sluiten zijn. Er ontbreekt echter nog veel kennis om de risico’s even goed in te kunnen schatten als voor ‘chemische stoffen niet in nanovorm’. Toch zijn er al vele honderden producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt op de markt. Dit vereist op korte termijn veel onderzoek naar de blootstelling en toxiciteit van deze materialen. Helaas is het aantal onderzoeksvragen dusdanig groot en fundamenteel van aard dat het nog jaren zal duren voordat alle informatie is vergaard.

KIR-nano adviseert daarom het onderzoek vooral te richten op die vragen die cruciale informatie voor de risicobeoordeling voor mens en milieu bieden. Afhankelijk van het perspectief van werknemer, consument, patiënt of milieu zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd voor het beheersen van de risico’s.Informatie die in de streng gereguleerde wereld van medische toepassingen wordt gegenereerd kan met name vanuit methodologisch oogpunt zeer waardevol zijn voor andere toepassingsgebieden, waar de dossiervereisten en dus veelal ook de informatievergaring (veel) beperkter voor zijn.

Kernbegrippen voor de komende jaren zijn samen te vatten onder KOKOS:

* Kennis vergroten en
uitwisselen om dubbeling van onderzoek te voorkomen, Oplossingsrichtingen en risicomanagement,
* Keuzes maken in bijdragen vanuit Nederland aan dit onderzoeksveld, Onderzoek & Ontwikkeling, en
* Samenwerking bevorderen tussen wet- en regelgevende kaders, wetenschap en bedrijfsleven.


bron: RIVM met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken