Emissiearme vloeren zijn een van de innovaties waarmee duizenden boeren - naar schatting heeft één op de 5 Nederlandse boeren zo'n vloer - hun bedrijf hebben verduurzaamd. Bij zo'n ‘ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif’ worden de urine en mest zo snel mogelijk van elkaar gescheiden, zodat er minder ammoniak gevormd wordt. In de proefstallen werden er veelbelovende resultaten mee bereikt, met een stikstofreductie van 50%. Op grond daarvan vroegen honderden boeren uitbreidingsvergunningen aan.

Angst en beven
Maar in de dagelijkse boerenpraktijk lijken de emissiearme vloeren veel minder effect te hebben. Al in 2019 kwam een eerste rapport naar buiten dat geen verschil in stikstofuitstoot constateerde tussen innovatieve en traditionele stallen als niet aan alle ideale omstandigheden werd voldaan. Reden voor milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu naar de rechter te stappen. De rechtbank Midden-Nederland stelde hen in 2021 in het gelijk, de provincie Utrecht ging in beroep en legde de zaak voor aan de Raad van State. Dat oordeel werd met angst en beven tegemoet gezien. Niet alleen door de boeren, ook door stikstofminister Christianne van der Wal, die vorige week bij het stikstofoverleg met Johan Remkes alle slagen om de arm hield dat innovatie prima is, maar "alleen als die juridisch écht, écht alle kritiek kan doorstaan."Die zekerheid bestaat niet en is daarom een krachtig wapen in de strijd van stikstofstrijder Johan Vollenbroek van MOB tegen de veehouderij. Na de stikstofwetgeving weet hij nu ook innovatie bij de Raad van State onklaar te maken. "Het is niet met zekerheid te zeggen dat emissiearme veestallen minder ammoniak uitstoten", vat de NRC de uitspraak samen. Tot grote teleurstelling van boeren én politiek. Die zetten immers in op innovatieve oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen.

Drie hoofdlijnen in de reacties tekenen zich af:
  • De 'alles-over-een-kam-scheerders': hoewel de uitspraak van de Raad van State zich nadrukkelijk beperkt tot het type stalvloer van de 3 Utrechtse melkveehouders, en niet over andere emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenssector gaan, wordt meteen alle (dure) innovatie afgedaan:

  • De onbetrouwbare overheid: "Het gaat hier om stalvloeren die eerder door de overheid zijn goedgekeurd. Hoeveel rechtszekerheid heb je als de rechterlijke macht ze vervolgens afkeurt?”, zegt Bart Kemp van Agractie.

    Reactie Agractie:
    Het is van groot maatschappelijk belang dat de overheid garant staat dat door dezelfde overheid goedgekeurde en zelfs vereiste systemen juridisch hard zijn en stand houden voor de rechter. Vorige week hebben we de ministers vd Wal en Staghouwer daar met nadruk op gewezen. Het kan niet zo zijn dat boeren en andere ondernemers in problemen komen door het opnieuw falen van de overheid. Zij hebben geïnvesteerd in deze gecertificeerde systemen voor minimaal 20 jaar levensduur. Wij dringen er met klem op aan de wetgeving dusdanig aan te passen dat vergunningen op wettelijke grondslagen verleend niet nadien alsnog aanvechtbaar zijn."

  • De milieuorganisaties: "bezwaarmakers hebben nu een juridische stok om mee te slaan. En dat zal ook volop gaan gebeuren, verwachten juristen" aldus het AD. Zoals Johan Vollenbroek van MOB. "Dit is een van de ‘innovaties’ waarmee de vee-industrie claimt het stikstofprobleem op te kunnen lossen, niet dus", schrijft hij in het AD. "Minder vee helpt wel.

Het stikstofdossier verhardt zich verder. De technologische innovaties om de stikstofcrisis op te lossen waarvoor melkrobot- en databedrijf Lely en de beide oud-WUR hoogleraren Johan Sanders en Han Lindeboom zich sterk maken, komen door de uitspraak ook weer verder op achterstand.

Dit artikel afdrukken