Binnen de EU geldt in principe een verbod op de pulsvisserij, maar in Nederland hebben 84 kotters een tijdelijke ontheffing om toch met deze techniek te werken. Vooral de Fransen zijn tegen elektrisch vissen gekant. Zij wisten eerder dit jaar al te voorkomen dat er een definitieve toelating van het pulsvissen zou komen. Volgens De Volkskrant zijn "Nederlandse en Franse vissers verwikkeld in een visoorlog".

Veel parlementariërs hebben geen verstand van visserij en zullen de lijn van hun fractie volgen. De eerste slag om de pulskorvisserij is gewonnen, maar het blijft nog even spannend
In de visserijcommissie werd, op voorstel van de Spaanse rapporteur Mato, uiteindelijk ingestemd met een voorstel "om te gaan overleggen over toelating van de puls zodra er wetenschappelijk bewijs is dat deze innovatieve techniek niet schadelijker is voor het zeebodemleven dan de traditionele boomkorvisserij." Een Frans amendement om het aantal schepen dat met pulstuig vist te beperken tot 5% van de vloot haalde het niet. Voor Nederland zou dat hebben betekend dat nog maar 20 pulskorvissers hun vergunning zouden hebben kunnen houden.

Zowel de vissers als minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitten hun tevredenheid over het bereikte resultaat. Schouten: "Logisch ook, gezien alle voordelen van de pulsvisserij: veel minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en een halvering van het brandstofverbruik van de kotters. [..] Onze inzet blijft dat de pulsvisserij –een Nederlandse innovatie– in 2020 breed wordt toegestaan.”

Een hobbel op de weg is nog wel dat het voltallige Europese Parlement zich zal gaan buigen over het pakket maatregelen waar de pulsvisserij onderdeel van uitmaakt. "Veel parlementariërs hebben geen verstand van visserij en zullen de lijn van hun fractie volgen. De eerste slag om de pulskorvisserij is gewonnen, maar het blijft nog even spannend,” zegt de Nederlandse schaduwrapporteur Van Dalen. Definitieve duidelijkheid wordt pas na de zomer van 2018 verwacht.

De Partij van de Dieren is tegen pulskorvisserij. Het zou dieronvriendelijk en onduurzaam zijn.
Dit artikel afdrukken