De provincie Gelderland zet de rem op de geitenhouderij omdat de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot zijn, meldt Omroep Gelderland. Nieuwe vergunningen worden niet meer in behandeling genomen en bestaande geitenhouderijen mogen niet uitbreiden. In heel Nederland groeide de geitenhouderij de afgelopen 3 jaar met 16%, maar in Gelderland bedroeg de stijging 27%, berekende de provincie. Gelderland verwacht bovendien dat veel Brabantse geitenhouderijen naar Gelderland zullen willen uitwijken, nu de provincie Noord-Brabant in de nacht van 7 op 8 juli besloot op slot te gaan voor geitenhouderijen. Voorts werden met name de uitbreidingsmogelijkheden van varkenshouderijen ingeperkt.

In juni publiceerde het RIVM een onderzoek waaruit blijkt dat omwonenden binnen een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen (en pluimveebedrijven) een groter risico lopen op longontsteking. Voor Provinciale Staten reden genoeg om - in het grootste geheim - woensdag een 'voorbereidingsbesluit' te nemen. De geheimhouding had er mee te maken dat de provincie vreesde dat er "op het laatste moment nog veel nieuwe aanvragen zouden binnenkomen." Nu worden alleen nog de aanvragen behandeld die er al lagen, aldus Omroep Gelderland. De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland wordt met het besluit op zijn wenken bediend. In een brief aan de fracties in Provinciale Staten schreef de Stichting dat Gelderland strengere regels moet stellen aan de intensieve veehouderij om instroom van boeren vanuit Brabant en uitbreiding van de Gelderse veehouderij tegen te gaan.
Dit artikel afdrukken