Brabant gaat versneld op weg naar duurzame veehouderij. Honderden bedrijven zullen snel verdwijnen. Nog eens honderden zullen onvoldoende inkomen uit hun bedrijven kunnen halen. Een historisch besluit. Er worden direct spijkers met koppen geslagen: er mogen geen nieuwe geitenbedrijven meer bij. Boeren met oude stallen moeten voor 2022 de uitstoot van ammoniak terugdringen in plaats van voor 2028. Jonge boeren, boeren die bijna met pensioen gaan en boeren die al veel geïnvesteerd hebben in duurzaamheid, moeten hiervoor een zetje krijgen van de provincie om niet in de knel te komen. Dit op aandringen van VVD.
Met die woorden vat het Brabants Dagblad de stemming samen die vannacht in Provinciale Staten plaatsvond over het plan van Gedeputeerde Staten om de ontwikkeling van de veehouderij in de provincie te 'verduurzamen', een woord dat in de praktijk vooral neerkomt op begrenzen van de aantallen dieren.

Met name varkensboeren worden getroffen door het besluit dat vannacht om ongeveer 20 minuten na middernacht viel in het Provinciehuis dat een groot beeld van een zeug met biggen voor de deur heeft staan. Het werd de provincie in 1979, tijdens de economische hoogtijdagen van de Nederlandse varkenshouderij, geschonken door varkenshouders.

Onzekerheid
Boerenvoorman Hans Huijbers vindt het besluit van PS onverstandig: "Wij staan als sector achter het pad van verduurzaming, maar met deze stapeling van maatregelen heb je alleen verliezers. Buren, boeren, dieren en de natuur. Boeren die in de knel komen weten niet waar ze aan toe zijn. Ze moeten nog maanden wachten op een antwoord. Kijk naar de geitenboeren. Een stop op de groei zet de rem op verbeteringen in die sector. Dom, dom, dom.”

Boeren gaan een periode van onzekerheid in. Er komt een vangnet voor stoppers en er worden investeringsmogelijkheden gecreëerd. Dit zogeheten flankerend beleid moet nog vorm krijgen en zal pas gerealiseerd worden bij de begrotingsbehandelingen later in het jaar. Er komt een fonds waaraan de provincie €30 miljoen bijdraagt. Van banken, slachterijen en voederproducenten wordt verlangd dat ook zij aan het fonds bijdragen. Of ze dat zullen doen, in welke mate en onder welke voorwaarden is nog onduidelijk.

Op Foodlog vindt de discussie over de stemming plaats onder een lopende draad waarin melkveehouder en Brabantse boerenbestuurder Jos Verstraten zijn perspectief op de Brabantse situatie gaf. Verstraten zei vannacht op Foodlog: "Vandaag is geschiedenis geschreven omdat niemand nog kan stellen dat er een machtige boerenlobby is. Vandaag is zelfs het omgekeerde bewezen."

Naar de rechter
ZLTO voorzitter Hans Huijbers kondigde na afloop van het debat aan naar de rechter te zullen stappen. Varkensboerenorganisatie POV kondigde gisteren al aan dat te zullen doen bij een voor de boeren negatief besluit.
Brabants Dagblad - Historisch besluit na marathondebat: Brabant versneld op weg naar duurzame veehouderij
  • Deel
Druk af