Met uitzondering van de fracties van PVV en VVD, verklaarden de leden van de Brabantse Provinciale Staten hun provincie 'schaliegasvrij'. Erkend wordt dat alleen de centrale overheid dit besluit kan nemen. Niettemin is de Gedeputeerden gevraagd een voorstel uit te werken voor Noord-Brabant als boorvrije zone.

Een meerderheid van de Statenleden is tevens voor het intrekken van de exploratieconcessie van het Britse Cuadrilla dat het recht heeft verworven om op meerdere plaatsen in Nederland naar schaliegas te boren.
Dit artikel afdrukken