De Franse biodiversiteit "sterft in stilte" en "niemand geeft er ene moer om." Die woorden sprak de voormalige milieu-activist Nicolas Hulot in Marseille dit voorjaar. Het klonk als een dreigement, want hij zei erbij dat hij deze zomer bekend zou maken of hij in de Franse regering zou blijven zitten of vertrekken als die zijn plannen niet zou steunen.

De ambitie van die plannen? Biodiversiteit net zo belangrijk maken als het klimaatvraagstuk en er net zo serieus aan werken. Het dreigement en/of de al aanwezige overtuiging in de regering hebben hun werk gedaan. Verdwijnende bijen, een platteland zonder insecten en vogels en insecten - dat zijn beelden die we niet willen, zeiden Philippe en Hulot in unisono. Niettemin, constateren ze, beweegt de samenleving zich in de hoogste versnelling naar zo'n wereld toe.

Daar wil de Franse regering iets aan doen. Op de site van zijn ministerie legt Hulot uit waarom. Biodiversiteit is cruciaal voor onze overleving op aarde. Die de nek omdraaien, is daarom te gevaarlijk.

Minister-president Edouard Philippe leidde de bijeenkomst gistermiddag laat in. Naast Hulot waren 11 ministers uit zijn regering duidelijk zichtbaar aanwezig. Ze krijgen allemaal te maken met de ambities die Hulot heeft gedefinieerd. Het plan omvat 90 grotendeels concreet benoemde maatregelen waar een budget van €600 miljoen beschikbaar is. Het omvat zes grote hoofdstukken.

Na 2025 mag er geen plastic meer in zee komen vanuit Frankrijk en in het bijzonder vanaf de Franse stranden.

De 'verkunstmatiging' van bodems moet volledig stoppen; iedere tien jaar verliest Frankrijk een hele provincie aan bebouwing en bestrating. Die ontwikkeling - die met name tot uiting komt door steden die aan hun randen steeds verder uitdijen - moet helemaal stoppen. De termijn waarop dat gebeurd moet zijn, maakt de regeringsploeg binnen een jaar bekend.

Boeren moeten meedoen aan het plan door vormen van wat we in Nederland 'natuurinclusieve landbouw' zouden noemen. Ze moeten weer hagen, braakliggende open gronden, en plas-drasgebieden laten ontstaan. Dat deel van de plannen moet betaald worden door het Europese Gemeenschappelijk Landbouw beleid (GLB). Hulot en Philippe kondigden aan 'krachtig' op die 'eis' in te zullen zetten in Brussel. Het gebruik van glyfosaat wordt verboden vanaf 2021; nog toegestaan specifiek gebruik wordt vanaf 2023 geheel verboden. Neonicotinoïden zijn vanaf 1 september verboden, al blijven ontheffingen mogelijk.

Er komen 20 nieuwe natuurreservaten of uitbreidingen van reservaten bij; dat gebeurt nog voor het einde van de regeringstermijn van president Macron. Die worden geheel door de Franse schatkist gefinancierd.

Bedrijven moeten meedoen. Philippe en Hulot spreken de ambitie uit om samen met het bedrijfsleven een biodiversiteitsvoetafdruk te ontwikkelen die duidelijk maakt wat zij bijdragen aan behoud en verhoging van de biodiversiteit. Tot 2022 zal de overheid zich in het bijzonder richten tot de sectoren bouw, agrifood, energie en chemie om een flinke reductie van hun negatieve bijdrage aan de biodiversiteit te bereiken.

Iedereen in Frankrijk en het buitenland moet zich bewust worden van het belang van biodiversiteit. Dat moet gebeuren door lessen en lesmateriaal op scholen, door educatie voor mensen in het bedrijfsleven, het openbaar bestuur en in de (lokale, provinciale en nationale) politiek. Er zou zelfs een versie van Pokémon Go ontwikkeld moeten worden om dier-, insecten- en plantensoorten te herkennen.

Frankrijk herbergt 10% van de biodiversiteit op aarde en in zee. Het land zet nadrukkelijk in op behoud daarvan en wil het gebruik van landbouwgif en plastic tot een minumum beperken. Dat het menens is, bleek uit de acte de présence van 11 bewindspersonen uit de regering-Philippe. President Emmanuel Macron was op reis in het buitenland.

De presentatie van het plan was gisteren op Facebook te volgen:Twee dagen eerder legden Philippe en Hulot in een tweegesprek het publiek al uit waar het in de perspresentatie om zou draaien:

Dit artikel afdrukken