Daarin namen de partijen een plan over van Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO-Nederland. Dit plan moet resulteren in ketens tussen boeren, de agribusiness en supermarkten, waarin voor een langere periode afspraken worden gemaakt over de eisen die worden gesteld aan duurzaamheid en andere maatschappelijke wensen. Dit kan onder meer gebeuren aan de hand van merken en keurmerken.

De inspanningen die de agrarische ondernemers moeten verrichten om aan de wensen te voldoen, moet zoveel mogelijk uit de keten worden vergoed. Wat niet uit de markt kan worden betaald via eigen merken (zoals 'Beter voor ...' van Albert Heijn), keurmerken (zoals Beter Leven van de Dierenbescherming) of industriestandaards (zoals samenwerkende bedrijven of een onafhankelijke standaard zoals GLOBALG.A.P. die stellen) moet uit de overheidskas komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ecosysteemdiensten die boeren kunnen leveren om de biodiversiteit, bodem-, water-, lucht- en landschapskwaliteit in Nederland te verbeteren.

Wat niet uit de markt kan worden betaald via eigen merken (zoals 'Beter voor ...' van Albert Heijn), keurmerken (zoals Beter Leven van de Dierenbescherming) of industriestandaards (zoals samenwerkende bedrijven of een onafhankelijke standaard zoals GLOBALG.A.P. die stellen) moet uit de overheidskas komen
Dit totale pakket moet resulteren in een kostendekkende exploitatie van gezonde boerenbedrijven. Vervolgens moet de stap naar het buitenland snel worden gemaakt, meldt het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. "Het grootste gedeelte van de productie wordt namelijk buiten Nederland verkocht."

Markt, ecosysteemdiensten, herstel Wijkers & Blijvers beleid en Agrifoodbusiness School
Het CBL benadrukt dat de overheid hierbij ook een rol speelt, maar dat zij van de markt moet afblijven. "De overheid moet actief beleid ontwikkelen en duurzaamheidsvraagstukken en ecosysteemdiensten financieren die maatschappelijk gewenst zijn, maar waar geen marktvraag voor is." Ook willen de supermarkten dat de overheid bijdraagt in de kosten die het gevolg zijn van natuur- en milieubeleid en dat boeren die moeten stoppen met hun bedrijf door het natuurbeleid ruimhartig worden gecompenseerd.
Aan het overleg namen naast de supermarkten (CBL, Jumbo, AH), Rabobank en LTO ook POV, NMV, NVP, NAJK, NFO, NAV, Agractie, Farmers Defence Force (FDF), Vion, FrieslandCampina en A-ware deel. Volgens het CBL gaat de komende periode in diverse gesprekken worden gewerkt aan het opbouwen van het vertrouwen om de realisatie van de ketens te doen slagen.

LTO Nederland meldt in een persbericht dat het doel is om standaards te ontwikkelen die de basis bieden om financiering door de markt te laten dekken via (keur)merken en industriestandaards én daarnaast door ecosysteemdiensten. Dat laatste moet gebeuren via het landbouwbeleid en de Green Deal. Ultiem doel is een zowel rendabele als duurzame land- en tuinbouw die zijn maatschappelijke opgaven oplost.

Er zal een Agrifoodbusiness School worden opgericht waar de gehele keten kan leren samen te innoveren
LTO meldt voorts dat een Agrofoodbusiness School zal worden opgericht. Dat is "een beoogd nieuw samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse universiteiten. Van daaruit zal een Agrifoodbusiness School worden opgericht waar de gehele keten kan leren samen te innoveren. De ambitie is om hiermee een leidende positie te vervullen in Europa als expertisecentrum".

Volgens het plan van LTO zou ook het ‘Wijkers en Blijvers’-beleid voor de landbouwsector moeten worden hersteld. Dat was een beleid dat boeren die de markt niet konden of wilden volgen, actief hielp plaats te maken voor boeren met toekomst en een verdienmodel. Van der Tak: “Nederland heeft te lang een beleid gevoerd waarin de boer door steeds strengere regels als het ware uit de markt werd gejaagd. De ketenbenadering geeft kansrijke boeren de ruimte. Dat engagement gaat de private sector aan. Commitment van de overheid is eveneens van belang: het creëren van sociale fondsen om boeren te helpen afvloeien én - omgekeerd - om kansrijke boeren plekken te helpen vinden die wijkers willen achterlaten. De private sector gaat nu zijn deel van de klus doen. Daar moet wat tegenover staan. Tijdens de formatie moet de politiek werk maken van het formuleren van een beleid van vergoedingen voor ecosysteemdiensten.”

In gesprek met boeren
Opvallend is de rol van FDF. De beweging rond voorman Mark van den Oever was aanvankelijk initiator van het ketenoverleg met het oog op het plan voor het keurmerk FarmerFriendly. Dit concept werd in februari echter al afgewezen door Jumbo en Albert Heijn, blijkt uit de zitting van vandaag. Een delegatie van FDF was vrijdag ook aanwezig om de oproep voor een beter verdienmodel te onderstrepen. LTO-voorman Van der Tak, wiens plan nu wel wordt overgenomen door de supermarkten, verwerkende bedrijven en Rabobank, ging met de boeren in gesprek op de trappen van de locatie waar de bijeenkomst werd georganiseerd. Het Nederlands Agrarisch Jongerenkontakt (NAJK) laat in een persbericht weten "blij verrast" te zijn met het plan van de nieuwe voorman van de oude boerenorganisatie.
Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken