De Tweede Kamer was kritisch, maar liet de wet intact. In de Eerste Kamer was afgelopen week zware kritiek te horen vanuit progressieve hoek, met bijval van de SGP.

Wat de Partij voor de Dieren betreft, gaan door de nieuwe wet producten die de samenleving gewenst vindt juist extra belast worden. Zuivelvervangende haverdrank (duurzamer dan melk in je koffie), alcoholarm en -vrij bier (gezonder dan bier), alcoholvrije wijn en puur fruitsap en groentesap (ondanks de suiker, gezond bij gebruik van 7 glazen per week voor wie geen fruit eet volgens een recent promotieonderzoek).

Koffeman
Senator prof. Ingrid Visseren pakte namens de PvdD uit met een scherp betoog tegen de nieuwe verbruiksbelasting. Ze noemde de wet "contraproductief" en "in essentie een mislukte suikertaks" die "in alle opzichten slecht" is "in termen van doelmatigheid, doeltreffendheid en coherentie van beleid". Wat beter is dan bestaande consumptie bestraft de wet juist. Gevat zei Visseren dat "de wet meer kapot maakt dan je lief is en dat alles net op tijd voor Dry January. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest." Namens de fractie van Groen Links/Partij van de Arbeid sloot senator Randy Martens zich bij die kritiek en een eerdere motie van senator Niko Koffeman (PvdD) tegen de nieuwe verbruiksbelasting aan. De SGP liet weten een uitzondering op de mislukte suikertaks te willen voor de sappen.

Van Rij
De PvdD wilde van staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij van Financiën weten hoe het staat met zijn gedachten over de eerder in de Tweede en Eerste Kamer ingediende moties tegen de verbruiksbelasting. Omdat de wet al per 1 januari 2024 in werking treedt terwijl die op brede kritiek kan rekenen "in de Tweede Kamer, onze eigen Kamer en de samenleving".

De PvdD vroeg de staatssecretaris waarom het kabinet het afgelopen jaar niet heeft gebruikt om de fouten in de wet op te lossen en of de staatssecretaris bereid is de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken een jaar uit te stellen in afwachting van de uitwerking van 2 moties die een brede gedifferentieerde suikertaks voorstellen. Van Rij ontraadde uitstel en de moties, maar zit nu met scherpe kritiek. Een bijna unanieme Tweede Kamer steunde in oktober de gedachten die prof. Visseren in de Eerste Kamer verwoordde.

Van Rooijen
Van Rij's collega-staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor goede gezondheidswetgeving, liet inmiddels in een podcast en Trouw weten bedenkingen tegen de 'suikertaks' van Rutte IV te hebben vanwege "onbedoelde, onlogische en ongewenste effecten" waar hij "behoorlijk sjacherijnig" van is.
Dit artikel afdrukken