De Stichting Natuurboer uit de Buurt maakt bekend:

Uitbreiding met nieuwe boeren bij Stichting Natuurboer uit de Buurt maakt het mogelijk om in meer supermarkten te starten met rundvlees van Oud Hollandse rassen. C1000 in Ulft is de eerste supermarkt die volgt op de pilots bij Plus in Deventer en Haaksbergen. Vleesleverancier Groothedde uit Vaassen is de partner van de Natuurboeren in de vermarkting.

De drie boeren die zich aflopen weken hebben aangesloten bij Stichting Natuurboer uit de Buurt werken allemaal met Oud Hollandse runderen. Zo werd het mogelijk om ook een C1000 in Ulft te laten starten met de verkoop. Na twee succesvolle pilots in 2011, is Stichting Natuurboer uit de Buurt samen met vleesleverancier Groothedde op zoek naar nieuwe natuurboeren voor hun marktconcept “rundvlees van Oud Hollandse runderrassen”. “Er is grote belangstelling vanuit de markt voor dit concept, maar we kunnen niet iedereen voorzien van vlees van het Oud Hollands rund omdat we nog niet voldoende aanvoer hebben,” aldus Jos Groothedde. De Stichting Natuurboer uit de Buurt wil samen met Groothedde groeien naar een landelijke dekking in verkoop.

Met de drie nieuwe leden uit Gelderland en Utrecht zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden van het vleesconcept. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken welke rassen er worden toegelaten, waaraan de veehouder moet voldoen qua dierenwelzijn, continuïteit in levering en de rijping van het vlees. Ook wordt gezamenlijk de opbrengstprijs bepaald.
Daarnaast geldt de voorwaarde dat een Natuurboer biologisch is (of wordt), en minimaal 25% van het bedrijfsoppervlak beschikbaar heeft voor natuur (natuur, agrarisch natuur en/of landschapselementen). Verder werken Natuurboeren bewust aan het sluiten van de kringloop, het vergroten van de biodiversiteit en het monitoren daarvan.

De Stichting Natuurboer uit de Buurt heeft de ambitie om meer natuur te beheren met Oud Hollandse rassen. Met biologische productiemethode, inzet van Oud Hollandse rassen, kennis van natuurbeheer en combinatie met voedselproductie, ziet de Stichting Natuurboer zich als de perfecte partner voor natuurbeheerorganisaties. Door alle schakels in de keten te laten profiteren en de volledige openheid in de keten, is de stichting samen met Groothedde uitstekend in staat om rundvlees uit de natuur te vermarkten.

Groothedde bestaat vanaf 1997 en is gevestigd in Vaassen. Van hieruit wordt rundvlees, varkensvlees en diverse convenience producten aan afnemers binnen retail, foodservice en slagerijen geleverd. Groothedde betrekt deze producten van zorgvuldig geselecteerde leveranciers in het buitenland, maar vermarkt met de Natuurboeren sinds vorig jaar vlees afkomstig uit Nederland.


Fotocredits: Hindrik S
Dit artikel afdrukken