Insecten spelen een belangrijke rol in de bestuiving en dus vruchtvorming van allerlei gewassen. Bijen blijken van alle insecten de grootste bijdrage te leveren. Ze zorgen voor maar liefst 80 procent van alle bestuivingen. Daarom maken velen zich zorgen over de nog altijd onverklaarde bijensterfte (Colony Collapse Disease). Diverse vingers wezen de afgelopen tijd in de richting van pesticiden, die gedragsverandering bij de bijen zouden veroorzaken en vermindering van het aantal koninginnen.

Nieuw onderzoek in Nature legt de link tussen de manier waarop individuele bijen getroffen worden en de gevolgen die dat heeft voor het hele bijenvolk. Dat is van belang omdat bijen in een sociaal verband met duidelijk gedefinieerde taken en rollen leven. Het onderzoek bootste in feite de natuurlijke omstandigheden na, waarin bijen (en hommels) gedurende langere tijd bloot gesteld worden aan een combinatie van bestrijdingsmiddelen (vooral neonicotinoïde en pyrethroïde). Het fourageergedrag bleek ontregeld te raken en dat had effect op het broed en uiteindelijk het succes van de hele kolonie.

Eerdere onderzoeken beperkten zich tot één bestrijdingsmiddel en kortere blootstellingstijden. Daarmee werden betrekkelijk milde effecten voor de individuele bijen vastgesteld. Dit onderzoek laat zien dat de schadelijke effecten zich opstapelen en uiteindelijk hele kolonies raken. Het lijkt erop dat de oorzaak van de bijensterfte - in Nederland jaarlijks 20 tot 30 procent van de bijenvolken - nu dan echt in zicht komt: als er functies wegvallen die door individuele dieren worden vervuld, wordt een volk als geheel bedreigd.

Het onderzoek geeft de politiek argumenten in handen om eindelijk effectieve maatregelen te nemen teneinde de rol van bijen in zowel het landbouw- als het ecosysteem te beschermen. Kunstmatige bestuivers bestaan immers nog niet.

Fotocredits: ewanr, bij met pollen
Dit artikel afdrukken