Ook de Nederlandse vissers hebben te maken met de stikstofproblematiek. Zij vissen in de Oosterschelde, de Waddenzee en de Voordelta: een Natura 2000-gebied dat een deel van Zeeland en Zuid-Holland bestrijkt. Rond de natuurgebieden langs de kust moet ook hún uitstoot omlaag en dus ligt ook de vergunningverstrekking aan de visserij op dit moment stil.

Vorige week kwam minister Henk Staghouwer met zijn langverwachte brief over de toekomst van de visserij in Nederland. Nederland zet in op een kleinere, diversere en duurzamere vissersvloot. Daar trekt het ministerie €444 miljoen voor uit.

Te laat en te weinig, vinden de vissers. Behalve door de torenhoge brandstofprijzen - als gevolg van de oorlog in Oekraïne - komen ze ook door de afnemende ruimte op de Noordzee (windmolenparken en nog meer natuur) en de gevolgen van de brexit in het nauw. "Er liggen meer dan vijftig Nederlandse vissersboten aan de kade omdat ze niet meer rondkomen. Het water staat ons aan de lippen," zegt woordvoerder Job Schot van actiegroep van kottervissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) vanmorgen. "We willen gewoon vissen en dat onze kinderen dat ook nog kunnen."

Volgens Staghouwer moet dat ook kunnen. “De zee biedt ons al eeuwenlang voedsel, en dat moeten we ook behouden. Tegelijkertijd is een duurzame visserijsector cruciaal. Daarom moeten we de komende tijd grote stappen zetten: schonere motoren en vangsttechnieken met minder impact op de natuur. Een kleinere sector, maar een die wel beter voorbereid is op de toekomst en waarmee een goede boterham is te verdienen." De plannen moeten ruimte bieden voor zo'n 100 grote kotters en circa 230 eurokotters en garnalenvissers, aldus De Telegraaf.

De Nederlandse vissersvloot telt circa 480 schepen. Een zojuist verschenen scenariostudie van de WUR laat zien dat meer dan 80% van de grote boomkor- en twinrigschepen fors meer inkomsten nodig hebben om de hoge brandstofkosten te kunnen compenseren, en dat terwijl 47% van de Nederlandse vissers in 2021 al verlies leed. In het meest optimistische scenario (een brandstofprijs van €0,70 per liter) gaat 65% van alle vissers ook in 2022 rode cijfers schrijven.

De Nederlandse visserij was het afgelopen decennium goed op weg om duurzaam vissen dankzij de pulsvisserij - dat is aanmerkelijk lichter vistuig. Maar die tijden liggen achter ons, sinds het Europees Parlement onder druk van de Fransen tot een pulsvisverbod kwam. Schone motoren zijn het nieuwe devies. "Ondernemers met concrete innovatieve voorstellen – en die zijn er - kunnen vanaf half juli gebruik maken van de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPC Vis) die vooruitlopend op voorstellen vanuit het VIN opengesteld zal worden. Er is vooralsnog € 1,1 miljoen beschikbaar," aldus Staghouwer. Voor boeren zijn miljarden beschikbaar. Of Nederland nog een visserijvloot van enige omvang overhoudt, zal de toekomst leren.
Dit artikel afdrukken