De enquête werd ingevuld door 350 artsen, apothekers, tandartsen en paramedici. De uitkomsten laten een afwijkend beeld zien van eerdere onderzoeken, die vooral het solidariteitsbeginsel benadrukten. Leefstijl werd tot op heden gezien als een onderwerp dat geen invloed mocht hebben, ook al omdat het toezicht erop niet in te richten valt.

In deze enquête spreken de zorgverleners zich ook uit voor een grotere eigen bijdrage door sporters (die door blessures een 'onevenredig groot beroep' doen op de zorg). Bovendien is maar liefst 66 procent voorstander van het reserveren van meer geld voor preventie van aandoeningen dan voor de behandeling ervan.

Lode Wigersma, directeur beleid en advies van de artsenorganisatie KNMG, stelt dat 'het solidariteitsprincipe onverkort overeind (moet) blijven'. Het lijkt erop dat zijn achterban daar mogelijkerwijs minder stellig over is.

Fotocredits: bogers
Dit artikel afdrukken