De NVWA en staatssecretaris van Economische Landbouw Zaken Dijksma lieten vorige week per brief de Kamer weten niet overtuigd te zijn van de veiligheid van het vlees uit de failliete boedel van Willy Selten. Dat meldt OmroepBrabant.

Curator Jaap van der Meer toonde onlangs aan dat een grote partij technisch delen zonder meer geschikt is voor verkoop. Verkoop levert een substantieel bedrag op voor de schuldeisers.

De NVWA weigerde het vrijgeven ervan en stelt nu een eigen onderzoek in, ook al betrok Van der Meer in zijn onderzoek al een NVWA-functionaris en een extern bureau. Daarmee kwam de NVWA in een lastig parket. Nu lijkt de controledienst af te stevenen op een oordeel dat de NVWA via het tegenhouden van de verkoop van een deel van de voorraad (de zgn. snippers met onduidelijke herkomstpapieren) toch zijn gezicht laat redden. Vermoedelijk zal het na de controle vaststellen dat de zogenaamde technische delen die EG-gelijkwaardig zijn gekeurd, vrijgegeven mogen worden voor verkoop.
Dit artikel afdrukken