"Het fosfaatrechtenstelsel is uitvoerig met de diensten van de Europese Commissie besproken. Naar aanleiding van de constructieve gesprekken die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, is voldoende aannemelijk dat de Europese Commissie Nederland een derogatie zal kunnen verlenen voor de periode 2018-2021. [...] Hiermee kunnen we vanaf 1 januari 2018 beschikken over een structurele oplossing voor het beheersen van de fosfaatproductie in de melkveehouderij. Ik realiseer me dat het fosfaatrechtenstelsel een grote impact heeft op melkveehouders en hun bedrijfsvoering. Zorgvuldigheid in de toedeling van de rechten, en het voorkomen van misbruik van het systeem staan daarom voorop bij de invoering van het stelsel."

Met die ambtelijke taal besloot de minister afgelopen vrijdag een brief aan de Tweede Kamer. Met die woorden zei ze dat ze hoopt dat Nederland na een bijna uitglijder onder Van Dam toch weer in aanmerking komt voor het recht om meer mest in het milieu te mogen brengen dan de universele regels voor de EU bepalen. Dat is voor Nederlandse boeren belangrijk omdat ze anders meer mest tegen hoge kosten moeten afvoere, minder dieren kunnen houden en kunstmest moeten aankopen terwijl ze barsten van de mest.

Maffieus netwerk
Gisteren brachten NRC-journalisten Joep Dohmen en Esther Rosenberg een reportage naar buiten waaruit blijkt dat in het meest veerijke gebied van Nederland - Oost-Brabant en Noord-Limburg, het Peelgebied - op grote schaal gefraudeerd is met mest. Terwijl de boeken administratief klopten, werd het milieu belast met mest. Het beeld dat uit de reportage oprijst is overweldigend omdat het overkomt als een sectorbrede aanpak met een vorm van gedoogbeleid van de zijde van de handhavers. Brussel is het met name te doen om de waterkwaliteit in Nederland. En juist dat water wordt bedreigd door wat kennelijk een maffieus netwerk is geworden in ons nette Nederland. Brussel neemt dat waar en zal er nu mede zijn oordeel vanaf moeten laten hangen. De nieuwe minister staat er geheel buiten en moet ook zo behandeld worden.
Dit artikel afdrukken