Dat meldt Boerderij. Het blad schrijft Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de Europese Commissie er niet van kunnen overtuigen dat hogere gebruiksnormen in de akkerbouw als zogenoemde equivalente maatregel kunnen worden ingevoerd. De Europese Commissie heeft haar zorg uitgesproken in een zogenoemde gemotiveerde mening. Volgens de procedures die gelden, worden de voorgestelde maatregelen in elk geval een half jaar uitgesteld.

De Europese Commissie zegt zorgen te hebben over de gevolgen voor de waterkwaliteit. Mogelijk zijn de maatregelen strijdig met de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De staatssecretaris zet er zich voor in om het bezwaar van de Europese Commissie weg te nemen, zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer.


In gewone mensentaal staat daar dat de Europese Commissie geen vertrouwen heeft in de aanpak van Nederland om zijn mestoverschot aan te pakken. Het land vervuilt zijn bodem- en oppervlaktewater en laat te veel ruimte aan zijn dierhouderij.

Eerder reageerde de Tweede Kamer al boos omdat het er op lijkt dat het ministerie van EZ zijn bewindsman niet heeft kunnen behoeden voor een debâcle. Diverse fracties van politieke partijen zijn zeer bezorgd over behoud van derogatie voor Nederland. Ze vroegen Van Dam met een scenario te komen als Nederland de derogatie verliest. Hij heeft steeds gezegd dat dit niet aan de orde is, omdat hij er vanuit ging dat de derogatie behouden kan blijven.

Na gisteren gaat een nieuwe fase van verantwoording van Van Dam en zijn ministerie in voor zijn manier van aanpak van het melkveedossier. Het verlies van een belangrijk deel van de koeienveestapel in Nederland zal ingrijpende consequenties hebben voor boeren en zuivelwerkers.
Dit artikel afdrukken