In een 10-punten plan leggen de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) politici uit welke zaken voor de agrifoodsector van groot belang zijn. De ketenpartijen doen dat in aanloop naar de Kamerverkiezingen van 2017.

Politici hekelen NVWA
In het plan komt naar voren dat de voedingsindustrie zich grote zorgen maakt over het steeds verder uitkleden van de NVWA. Vorige week uitten politici stevige kritiek op het functioneren van de NVWA, naar aanleiding van een voortgangsrapport over de reorganisatie van de voedselautoriteit.
Eerder trok de agrarische sector al aan de bel omdat de overheid, cq. de NVWA, de Nederlandse exportgroei zou bedreigen en Nederland in Europees verband in een uitzonderingspositie brengt.

1Vandaag merkte vorige week op dat het uitkleden van de NVWA een politiek besluit is geweest van een terugtredende trend in het denken van de Nederlandse overheid. FNLI, CBL en LTO lijken de overheid dan ook te vragen in een minder terugtredende rol te willen functioneren.

NVWA: kerntaak
In het 10-punten plan schetsen de FNLI, het CBL en LTO waar het volgens hen met de NVWA naar moet. Ze willen van de overheid garanties voor "een efficiënte voedselautoriteit met kennis van zaken". Dat is te bereiken door de NVWA zich op zijn kerntaak te laten focussen: 'toezicht op de naleving van de voedselveiligheid met behulp van risicogestuurd toezicht'. Nieuwe bezuinigingsrondes of reorganisaties, waardoor noodzakelijke kennis verloren gaat, zijn 'onacceptabel'. Zij zouden het vertrouwen in Nederlandse waar schaden.

Internationale toonaangevendheid handhaven
De ketenpartners pleiten juist voor een innovatiebeleid, een stevig exportbeleid, frequente beleidsafstemming tussen lokale, nationale en internationale overheden en het opleiden van talent waardoor de sector internationaal toonaangevend blijft.

Extra belastingen op ingrediënten of producten, denk bijvoorbeeld aan een suikertaks, passen niet bij dat streven zegt de industrie. "Belastingen op voedsel gaan namelijk gepaard met hoge bestuurlijke en administratieve lasten en zijn alleen effectief voor het verhogen van belastingopbrengsten, maar niet voor het sturen op duurzamer of gezonder consumentengedrag", aldus de opstellers van het tienpuntenplan.

Prioriteiten
Verder vragen de ketenpartners de politiek prioriteit te geven aan:
- een bewuste leefstijl bij consumenten
- ambities voor een Circulaire agrifoodketen
- consumentenbewustzijn ten aanzien van voedselverspilling
- samenwerkingsinitiatieven binnen de sector
- agrarische grondstofzekerheid
- borging van het Groene onderwijs.
Dit artikel afdrukken