De VS exporteerden in november 2015 148.740 ton vers en bevroren varkensvlees. In totaal exporteren de VS 18,6% van hun varkensvlees buiten het eigen territorium.

De VS brachten 50.312 ton naar Mexico, dat 23 procent meer varkensvlees invoerde vanuit de VS. 29.550 ton ging naar Japan, dat 14 procent meer importeerde. De export naar China en Hongkong verdubbelde tot 16.510 ton. De rest ging naar Canada. Dat meldt Boerenbusiness. De groeiende exporten worden gerealiseerd ondanks de stijgende dollar en dankzij de lage prijzen voor het ruime aanbod aan varkensvlees in de wereld. Niettemin brengen de Amerikaanse varkensboeren hun exportcapaciteit verder op sterkte, zodat ze de toenemende behoefte aan varkensvlees elders in de wereld kunnen veroveren en behouden.

De Nederlandse varkenshouderij zet voor zijn overlevingsstrategie in op diepgevroren export buiten de EU, met name naar China. Marktkenners waarschuwen voor de gevaren van goedkopere productie in onder meer de VS waar Nederland niet mee kan concurreren.
Daarom is het interessant de cijfers van beide landen naast elkaar te zetten.

Nederlandse productie met 18,7% gestegen
Op basis van Eurostat en GTIS-cijfers zette ThePigSite begin deze maand de exportcijfers van de Nederlandse varkenshouderij voor geheel 2015 op een rij. Daaruit blijkt dat de totale Nederlandse export buiten de EU uitkwam op 132.500 ton, ruim 20.000 ton meer dan een jaar eerder. Die groei komt voornamelijk door de stijgende export naar China, die meer dan verzesvoudigde naar 22.300 ton, tegenover 3.500 ton in 2014. 56.400 ton ging naar Azië als geheel.

NL export 2015
Bron: PigSite


Op basis van de november-cijfers voor de VS blijkt dat de Amerikaanse export naar Azië, inclusief Japan, 56.000 ton per maand bedroeg. De Amerikanen varkenshouderij lijkt op basis van deze vergelijking in volume circa 12 maal zo sterk aanwezig in Azië als Nederland.

In vergelijking tot de Amerikaanse buitenlandse exporten van 18,6%, beliep de totale Nederlandse export buiten de EU 20,7% in 2015. In 2013 was dat nog maar 3,6%, terwijl bovendien de totale productie tussen 2013 en 2015 met 18,7% fors steeg.
De niet-EU afhankelijkheid is relatief al groter dan die van de Amerikanen.

Hoop en export
Op Boerenbusiness is te horen dat het weer goed gaat met de Nederlandse varkenshouderij omdat de prijzen langzaam uit de zwaar negatieve opbrengsten per dier komen. Binnen enkele maanden wordt gehoopt op een verkoopprijs die net geen verlies voor de boer oplevert. Dat lukt alleen als 'andere Europese landen', zo zeggen de analisten, zich een beetje inhouden en de markt niet meteen weer overvoeren.

Met een exportafhankelijkheid van inmiddels 20,7% van niet-Europese markten moet de vraag gesteld worden of niet de VS en Brazilië, de andere grote en groeiende exporteur op de wereldmarkt, medebepalend zijn geworden voor het realiteitsgehalte van die hoop.

Fotocredits: Orientaalse varkens, IvanWalsh.com
Dit artikel afdrukken