Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in zojuist verschenen rapport. Nu.nl vat de bevindingen van de onderzoekers als volgt samen: "Een gemiddelde Nederlander houdt er bepaald geen duurzaam voedselpatroon op na. Hij gooit veel weg, eet te veel vlees en zuivel en bovendien is de helft van de Nederlanders te zwaar."

Verduurzaming blijkt bovendien gehinderd te worden door het feit dat het begrip niet alleen diffuus is, maar ook intern tegengestelde aspecten kent. De plofkip is volgens sommigen milieutechnisch duurzaam, maar niet qua dierwelzijn; meer dierwelzijn gaat echter ten koste van milieukundige duurzaamheid, vinden anderen. Nu.nl schrijft: "Dat komt vooral doordat mensen het niet met elkaar eens zijn wat de belangrijkste uitdaging is. ''Voor sommigen betreffen hun zorgen gezondheid of dierenwelzijn, voor anderen een eerlijk inkomen voor boeren', geeft het PBL een voorbeeld. Ook speelt mee dat 'de druk op kosten en prijzen weinig ruimte laten voor initiatieven'. Mensen kopen toch liever goedkoop, zo blijkt."
Dit artikel afdrukken