Supers maken misbruik van hun inkoopmacht en zouden boeren en tuinders uitknijpen. Zo luidt de algemene opvatting. Toch ziet Marc Jansen, directeur van supermarktkoepel CBL, de margediscussie over groente en fruit in de winkel dood bloeden. Tegen GFActueel zegt hij "Als ik met telers praat, vind ik het [...] bijna aanmatigend om ze te wijzen op het gebrek aan marktmacht. Telers erkennen dat ze zelf niet in staat zijn om een vuist te maken door samen te werken of te bundelen."

GFActueel vervolgt: Ook maken juist meer telers afspraken met supermarkten in ketens en beseffen ze dat export veruit het grootste afzetkanaal is. Jansen noemt de relatie met primaire producenten uit andere sectoren steeds 'vocaler' omdat discussies worden gevoerd via de media.

Niettemin wordt voor de zoveelste keer een onderzoek gedaan naar de margeverdeling in de keten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet opnieuw een onderzoek doen naar marges op versproducten, waaronder glasgroente. Vanuit de inmiddels opgerichte Alliantie Verduurzaming Voedsel kreeg ACM de opdracht zijn marge-onderzoek uit 2009 te herhalen. Bij gebrek aan voldoende marge kan de sector tenslotte niet verduurzamen. Of herhaald onderzoek de oplossing gaat bieden, trekt Jansen alvast in twijfel. Het probleem zit ergens anders, zegt hij met zoveel woorden.
Dit artikel afdrukken