Volgens de deelnemers aan een Amerikaans onderzoek smaakt en ruikt vlees van dieren die uit de intensieve veehouderij komen minder goed. Het vlees van dieren die in alle vrijheid zijn opgegroeid en buiten hebben kunnen grazen, smaakt en ruikt veel beter. Dat dit slechts een overtuiging is en geen feit, toonden de onderzoekers aan in een studie met 3 deelexperimenten.

Identieke monsters met verschillende 'herkomstlabels'
In alle 3 de experimenten zetten de onderzoekers de deelnemers steeds identieke stukjes vlees voor, dus van één en hetzelfde dier afkomstig. Op een briefje stond steeds de 'herkomst' van het vlees. Ongeacht welk stukje vlees de deelnemers proefden, beoordeelden de studenten het vlees met de hoogste welzijnsstandaarden (het meest vrije leven) het best.

Het vlees van de dieren die volgens de beschrijving uit de intensieve veehouderij (uit gesloten stallen) afkomstig was, zag er volgens de studenten minder lekker uit, smaakte minder goed en rook niet zo lekker. Specifiek zeiden ze dat het vlees zouter, vetter en minder 'vers' was dan dat van de dieren die vrij hadden kunnen rondlopen. Ook wilden ze ongeveer 22% minder voor dat vlees betalen en aten ze er 8% minder van.

Benadrukken dat dieren een goed leven hebben gehad bleek de smaakbeleving niet te verhogen; het bleek juist het geloof te zijn dat het vlees van een 'fabrieksdier' afkomstig is, dat negatief uitwerkte op de smaakperceptie
'Fabrieksvlees' smaakt minder
Bij een van de experimenten voegden de onderzoekers een herkomstbeschrijving toe die juist de voordelen van de intensieve dierhouderij benadrukte. Dat bleek de waardering voor dat stukje vlees niet te veranderen. Opvallend was dat in dit deelexperiment de proefpersonen het vlees met een neutrale herkomstbeschrijving en dat met een welzijnsbeschrijving even lekker vonden. Benadrukken dat dieren een goed leven hebben gehad bleek de smaakbeleving niet te verhogen; het bleek juist het geloof te zijn dat het vlees van een 'fabrieksdier' afkomstig is, dat negatief uitwerkte op de smaakperceptie.

"We gingen uit van de hypothese dat een label met aandacht voor de welzijnsomstandigheden de smaak en andere eigenschappen van het vleesmonster zou verhogen", aldus onderzoeksleider Lisa Feldman Barrett, hoogleraar psychologie. "Maar in plaats daarvan moesten we vaststellen dat de expliciete vermelding dat het om 'fabrieksvlees' gaat, de waargenomen kwaliteiten van het vlees omlaag haalt."
Dit artikel afdrukken