Meer dan dertig biologische geitenboeren hebben de handen ineen geslagen om geitenvlees beter op de kaart te krijgen in Nederland, via hun coöperatie Bio Goat Meat. Op die manier moeten de bokjes, waar nu een overschot aan is, een beter leven krijgen.

"Nu zijn er wel een paar initiatieven van individuele boeren die geitenvlees verkopen, maar het komt nog niet echt van de grond", zegt woordvoerder Marieke Louwes. Daar moet de coöperatie verandering in brengen. "We willen ervoor zorgen dat geitenvlees uiteindelijk in de schappen van de supermarkt komt te liggen."

Geiten worden in ons land gehouden voor de melk, waar geitenkaas van wordt gemaakt. Die kaas wordt steeds populairder. Gevolg is dat er ook steeds meer mannetjes worden geboren, want om melk te blijven produceren, moeten de vrouwtjes lammetjes krijgen, waarvan ongeveer de helft bokjes zijn.


Aan het woord is de NOS. Zulk nieuws dissen kranten en hippe koks inmiddels al vele jaren op. Dat komt omdat geitenbokjes niet zo goed tot vlees worden opgewaardeerd als kalveren. Van koeienkinderen hebben Nederlandse bedrijven als Van Drie, Pali, Denkavit, Fuite en Klaremelk voor heel Europa, en daarbuiten, een gewaardeerde industrie van gemaakt.

Zo goed moet het ook worden met geiten, wordt ons al jaren verteld door al die koks. Dat blijkt echter onjuist. Dat blijkt uit de woorden van Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group in Wageningen. In gesprek met Foodlog over de definitie van kringlooplandbouw zoals de politiek die in Nederland wil, zei hij: "Geiten zijn herkauwers, maar vooral waardevol in droge landen met veel houtige gewassen. Voor een Nederlandse kringlooplandbouw zijn ze minder interessant."

Geen gezondheids-, maar een ecologisch argument
We moeten in Nederland geen geiten willen houden, zegt de Wageningse Universiteit met zoveel woorden. Daarmee verdwijnt meteen ook het bokjesprobleem. Weg dus met die uitbreidende geitenhouderij in Nederland en de bokjes die er als restproduct het gevolg van zijn. Menige provincie zit ermee. Brabant kondigde al een geitenstop af. Ook Gelderland deed dat. Overijssel twijfelt nog en probeert heel zorgvuldig te zijn in zijn afwegingen, maar is onzeker. Het nieuwe kringloopdenken blijkt dan ook een heel verfrissende en heldere manier van kijken om de problemen met geiten in Nederland op te lossen.

In Brabant en Gelderland zijn om gezondheidsargumenten geitenstops afgekondigd. Wageningen laat zien dat er een ecologisch argument tegen geiten in Nederland is. De dieren worden in Nederland veelal gehouden door stoppende melkveehouders. Voor het houden van de dieren is weinig grond nodig, de investeringen in de stallen zijn relatief laag en de melkopbrengsten relatief hoog. Logisch dus, dat uitstappende melkveehouders doorstarten in een geitenbedrijf. In de nieuwe ecologische boereneconomie passen ze echter niet of nauwelijks.
Dit artikel afdrukken