De erkenning van de regio en landbouw in het akkoord zijn bemoedigend. Het akkoord benadrukt een gebiedsgerichte benadering voor woningbouw, infrastructuur en bereikbaarheid. Ook de regionale afspraken over zorg en behoud van streekziekenhuizen zijn positief. Boeren en tuinders voelen zich eindelijk weer gehoord en gewaardeerd, en hun vakmanschap en ondernemerschap worden opnieuw centraal gesteld.

Weinig aandacht voor sociale aspecten
Toch ontbreekt het akkoord aan aandacht voor sociale cohesie en onderlinge solidariteit. Het is onbegrijpelijk dat de maatschappelijke diensttijd per 2027 wordt afgeschaft. Vrijwilligerswerk is essentieel, vooral in dorpsgemeenschappen die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Het schrappen van dit programma brengt de sociale kwaliteit van plattelandsgemeenschappen onder druk.

Geen stabiel perspectief
Hoewel extra geld voor buslijnen welkom is, blijft er een gebrek aan aandacht voor onderwijs en wijkagenten op het platteland. Het tekort aan scholen en wijkagenten is een ernstig probleem. Meer aandacht voor leefbaarheid en bestrijding van criminaliteit op het platteland is dringend nodig.

Hoewel de waardering voor landbouw in het akkoord aanwezig is, ontbreekt een visie voor duurzame verdienmodellen en lange termijn perspectieven. De Nederlandse voedselketen kan bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie, maar dit wordt niet voldoende erkend in het akkoord. Boeren hebben een stabiel perspectief nodig, maar hierover wordt met geen woord gerept.

Aanpassen is normaal
De afgelopen jaren heeft Stimuland zich ontwikkeld tot een strategisch meedenkende stichting. Onze groei en recente verhuizing naar een duurzaam en groen gebouw in Klarenbeek markeren een nieuwe fase. We hebben ons aangepast aan maatschappelijke veranderingen en kunnen zo ook in de toekomst een belangrijke rol blijven vervullen in de leefbaarheid van het platteland.

Dieren en mensen moeten zich continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet overleven. Voor organisaties geldt precies hetzelfde, wat ook wel ‘economisch darwinisme’ wordt genoemd. Daarom hebben we met de stappen van de afgelopen jaren, ingespeeld op de maatschappelijke veranderingen.

Als ik de stappen van onze eigen organisatie afzet tegen de ambities uit het regeerakkoord, dan vraag ik me af of het platteland en de landbouw zich wel voldoende kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en de nieuwe wereld, om bestaanszekerheid te hebben. Daarom roep ik het nieuwe kabinet op, om en niet alles bij het oude te laten en de maatschappelijke opgaven te omarmen. Werk dit uit in realistisch en haalbaar beleid, zodat het platteland en de agrarische sector ook in de toekomst perspectief blijven houden
Dit artikel afdrukken