Kinderen die vandaag geboren worden, zullen tijdens hun leven gemiddeld 4 à 7 keer vaker te maken krijgen met hittegolven dan mensen die geboren zijn in 1960. Maar ook 2 keer zoveel bosbranden meemaken, 2,6 keer vaker droogtes, 2,8 keer meer overstromingen, 1,5 keer meer tropische cyclonen en 3 keer zoveel mislukte oogsten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in Science.

Ook mensen die nu jonger zijn dan 40 jaar zullen al te maken krijgen met meer blootstelling aan de gevolgen van extreem weer, zegt de Belgische hoogleraar klimaatwetenschappen Wim Thiery in het AD. Hij onderzocht of de claim van Greta Thunberg en de klimaatstakers, dat klimaatverandering verschillende generaties verschillend treft en jongeren de dupe zijn, ook echt klopt. Dat blijkt het geval.

Dat betekent alleen al 50 keer meer hittegolven voor de kinderen in Afrika
Het onderzoeksteam combineerde data over droogtes, hittegolven, mislukte oogsten, overstromingen van rivieren, tropische cyclonen en bosbranden met demografische gegevens. Zo konden de onderzoekers de levenslange blootstelling aan die rampen berekenen voor iedere generatie tussen 1960 en 2020. Ze deden dat ook voor elk land ter wereld en voor de gangbare scenario's voor de opwarming van de wereld waar nu mee gerekend wordt: beperking van de opwarming tot 1,5 graad Celsius, opwarming met 2,5 graden of, waar het nu op lijkt, opwarming met 3 à 4 graden Celsius.

Per scenario verschilt de impact. Blijft de opwarming onder de 1,5 graad, dan krijgt de generatie van nu 4 keer meer met extreme weergebeurtenissen te maken dan de zestigers. Bij 2 graden wordt dat 6 keer meer, bij 3 à 4 graden 7 keer meer. Bovendien spelen regionale en economische verschillen een rol. Zo zullen de 53 miljoen kinderen die sinds 2016 geboren zijn in Europa en Centraal-Azië, ongeveer 4 keer meer klimaatextremen te verstouwen krijgen dan de mensen die 60 jaar geleden werden geboren. De 172 miljoen even oude kinderen in Sub-Sahara Afrika moeten zich opmaken voor 6 keer zo veel klimaatextremen. Dat betekent alleen al 50 keer meer hittegolven voor kinderen in Afrika.

Thiery onderstreept met het onderzoek het belang om de uitstoot de komende jaren drastisch te verminderen. Dan zijn de ergste gevolgen voor kinderen wereldwijd nog te voorkomen. "Tegelijkertijd hebben we een ontnuchterende boodschap voor de jeugd in arme landen. Die staat ongelooflijk veel klimaatextremen te wachten, zelfs bij het meest ambitieuze klimaatbeleid.”
Dit artikel afdrukken