Het team van onderzoeker Camilo Mora combineerde de data die in duizenden studies zijn verzameld en maakte die via een interactieve webapplicatie zichtbaar. In de tijdslijn die loopt tot 2100 is te zien hoeveel klimaateffecten zich tegelijk zullen voordoen op welke plekken op aarde, in scenario's waarin we er in slagen de uitstoot van broeikasgassen te beperken of juist doorgaan met business as usual . Dat laat Mora's team zien aan de hand van factoren als opwarming, droogte, hittegolven, bosbranden, neerslag, overstromingen, stormen, zeespiegelstijging en veranderingen in landbedekking en oceaanchemie.

De begeleidende studie in Nature beschrijft 467 manieren waarop die risico's reeds van invloed zijn gebleken op de menselijke gezondheid en dodelijke ongelukken, ziekte en geestelijk welzijn; voedselvoorziening door dieren en planten op het land en op zee; kwantiteit en kwaliteit van zoet water; stedelijke infrastructuren zoals elektriciteit, vervoer, waterleidingen en rioleringen; economische verliezen, met inbegrip van schade aan eigendommen en verminderde arbeidsproductiviteit. In veel gevallen blijken de klimaateffecten migraties en geweld te veroorzaken.

De voorbeelden voorspellen dat zowel rijke als arme landen zullen worden getroffen, ook als er maatregelen worden getroffen om de broeikasgasuitstoot te beperken. New York zal bijvoorbeeld rond 2100 naar verwachting te maken krijgen met vier klimaatrisico's als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt beperkt; de stad zal worden getroffen door zeespiegelstijgingen en extreme neerslag. Sydney en Los Angeles zullen worden geconfronteerd met drie gelijktijdig optredende klimaatrisico's, Mexico City met vier, en de Atlantische kust van Brazilië met vijf. De toenemende cumulatieve blootstelling aan klimaatgevaren zal zich vooral in tropische kustgebieden manifesteren, verwacht het model.

Om het geïnteresseerden makkelijk te maken, stelden de onderzoekers een aantal animaties samen waarop te zien is welke gebieden in de loop van deze eeuw het meest door samen optredende klimaateffecten zullen worden geraakt. Hieronder zijn de effecten te zien die zonder mitigerende maatregelen zullen optreden.Andere animaties zijn hier te vinden.
Dit artikel afdrukken