In juli 2023 lagen de producentenprijzen van voedingsmiddelen, inclusief ingevoerde producten, 4,2% lager dan in januari 2023. De prijzen die Nederlandse consumenten betaalden voor voedingsmiddelen stegen juist met 3,7%.

In het eerste halfjaar daalden de producentenprijzen van voeding, maar niet de consumentenprijzen. Dat meldt het CBS op basis van een nadere analyse van de consumenten- en producentenprijsindex en gegevens uit de Conjunctuurenquête Nederland.

De zogeheten producentenverbruiksprijzen bestaan uit 2 delen. Het zijn aan de ene kant de prijzen die Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven rekenen aan binnenlandse klanten. Aan de andere kant gaat het om de importprijzen die Nederlandse bedrijven betaalden voor industrieel verwerkte levensmiddelen. Ongeveer de helft van de in Nederland geconsumeerde producten komt uit het buitenland.

Voedsel voor consument bijna kwart duurder, super betaalde inkoop bijna een derde meer
De verbruiksprijzen van de voedingsmiddelenproducenten stegen in juli 2023 vergeleken met juni 2020 met 31%. In diezelfde periode werden voedingsmiddelen voor consumenten 24% duurder. Voedsel werd dus bijna een kwart duurder. Door onder meer contracten voor langere tijd volgend consumentenprijzen van voeding de producentenprijzen meestal met wat vertraging. Hierdoor kan het zijn dat het even duurt voordat supermarkten de hogere prijzen aan de groothandel of fabrikant moeten betalen.

Producentenprijsindex en consumentenprijsindex voedingsmiddelen cbs
Na-ijl effect in fasen
In verhouding bleven de prijzen die consumenten betaalden voor voedingsmiddelen nog lang onder het niveau van juni 2020. Het duurde tot december 2021 voordat de consumentenvoedingsprijzen voor het eerst boven de prijzen van halverwege 2020 kwamen te liggen. Voor de prijzen die producenten betaalden was dit vanaf oktober dat jaar het geval. De producentenprijzen hangen sterk samen met die van voedsel op de wereldmarkt, schrijft het CBS.

Daling producentenprijzen zuivel nog niet zichtbaar in consumentenprijzen
In juli van 2023 waren de producentenprijzen van zuivelproducten 18% lager dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. De prijzen die consumenten voor deze producten betaalden stegen in diezelfde periode met 12%. Vanaf september 2022 daalden de prijzen voor zuivelproducenten terwijl de consumentenprijzen nog doorstegen. Wel stabiliseerden de prijzen voor zuivelproducten vanaf februari van dit jaar.

Producentenprijsindex en consumentenprijsindex zuivel cbs.

Consumentenprijzen voor vlees stegen minder sterk dan producentenprijzen
Vlees is weer een ander verhaal. Vanaf juni 2020 stegen de consumentenprijzen voor vlees met 23%. Producenten betaalden in dezelfde periode 33% meer voor vlees.

De prijzen die consumenten betaalden stegen vooral vanaf december 2021. Daarvoor lagen de consumentenprijzen van vlees nog onder de prijs van juni 2020. De verbruiksprijzen voor de voedingsmiddelenproducenten lagen vanaf het eerste kwartaal van 2021 al boven de prijzen van juni 2020.

Producentenprijsindex en consumentenprijsindex vlees cbs

Over het algemeen verwachten levensmiddekenproducenten minder stijgende verkoopprijzen in de komende 3 maanden. In januari verwachtte 52% van de bedrijven stijgende verkoopprijzen in de komende 3 maanden, tegen 15% in augustus. De meerderheid (8 op de 10) verwacht dat verkoopprijzen niet veel zullen veranderen. Slechts een enkeling verwacht dat de prijzen zullen dalen. Dat betekent dat supermarkten weer geld kunnen gaan verdienen. Omdat hun klanten de afgelopen 2 jaar flink hebben gezucht onder de hoge prijzen verwacht de Belgische supermarktorganisatie Colruyt een prijzenoorlog.
  • Deel
Druk af