Dat is twee keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven (6%), blijkt uit de conjunctuurenquête van het CBS. Ook kampen in de horeca bedrijven met meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf, en zijn de verwachtingen voor 2024 minder positief dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken.

Iets meer dan 15% van de horecabedrijven zag het afgelopen jaar de schuldenlast toenemen, en in bijna de helft van de gevallen is dat problematisch voor het bedrijf. Vooral eet- en drinkgelegenheden geven aan de schuldenlast als problematisch te ervaren.

Van de horecabedrijven geeft 39% weliswaar aan dat de schuldenlast van een 'gewenste omvang' is en niet zal worden verminderd, maar dat percentage ligt beduidend lager dan het gemiddelde van het bedrijfsleven, waar dit 52% is. Ruim 3% van de horecabedrijven zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen, bijna een derde heeft daar maximaal 1 tot 5 jaar voor nodig, en 6% doet er langer over dan dan 5 jaar.

Ook zorgwekkend is dat in de horeca 60% van de bedrijven verwacht nog minstens een jaar te bestaan. Dat is lager dan het gemiddelde van 73% in alle bedrijfstakken. Kijkend naar de faillissementscijfers is die verwachting wel te duiden: in 2023 vonden er tot en met november 254 faillissementen plaats in de horeca. Bijna een verdubbeling ten opzichte van heel 2022, toen 134 horecabedrijven failliet gingen. Om dat in perspectief te plaatsen: tijdens de coronapandemie lag het aantal faillissementen dankzij de coronasteun op een historisch laag niveau. In 2019 gingen vrijwel evenveel horecabedrijven failliet als tot nu toe in 2023.

Voor het jaar 2024 zijn horeca-ondernemers minder optimistisch over de omzet, personeelssterkte en investeringen dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken. Vooral eet- en drinkgelegenheden binnen deze sector zijn terughoudend in hun vooruitzichten, per saldo verwacht 3% van de ondernemers in eet- en drinkgelegenheden een omzetstijging in 2024. Bij het gemiddelde van alle bedrijfstakken ligt het saldo op iets meer dan 21%. Aan investeringen verwachten ondernemers in eet- en drinkgelegenheden een daling van ruim -9%. Over alle bedrijfstakken genomen verwachten ondernemers gemiddeld een positief saldo van ruim 6% aan investeringen.

In 2022 voorspelde ABN Amro al dat de horeca na de woelige coronatijden zou opkrabbelen maar dat de sector het zwaar zou krijgen. Tijdens de Horecava, die op dit moment plaatsvindt, bleek dat het vooral de jongere generaties zijn die de horeca in de benen houden: voor hen is uit (eten) gaan een welkome afwisseling in hun drukke bestaan, waar ze graag - en soms ongemerkt - geld aan uitgeven. Ook als de prijzen stijgen.
Dit artikel afdrukken