De 'strijd om de stoep' is opnieuw losgebarsten. Tijdens de coronapandemie besloten gemeentebesturen ruimhartig om de horeca extra ruimte te bieden om de 1,5 meter-maatregel en strenge binnenruimte-eisen te kunnen opvangen. Op het hoogtepunt van de coronapandemie telde heel Nederland 3% meer terrassen dan nu, in Amsterdam was dat zelfs 5%. Maar juist Amsterdam is de eerste gemeente die de vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen in twee buurten nu vervroegd intrekt.
De terrascultuur tierde welig de afgelopen jaren. Steden stonden de horeca toe hun terrassen uit te breiden om de verliezen van de lockdowns te kunnen compenseren. In Groningen, Maastricht en Utrecht is de situatie inmiddels weer terug naar het 'oude normaal'. In andere steden is sprake van een tijdelijke of beperktere verruiming.

Horecaondernemers in het Amsterdamse Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt voelen zich overvallen. Amsterdam verlengde eerder de vergunning voor tijdelijke terrasuitbreiding in de stad tot oktober. "Het besluit kwam hard binnen," zegt Rosa Burger van Café Fonteyn. "Wij ervaren niet dezelfde drukte als de burgemeester. Ondernemers hier hebben extra personeel ingeroosterd en geld uitgegeven aan extra tafels, maar het besluit gaat zonder overleg binnen een week in."

Volgens hoogleraar toerisme Jan van der Borg is het 'zwabberbeleid' het gevolg van het ontbreken van duidelijke regels over ruimtelijk gebruik vanuit de politiek. "De kern hiervan is een conflict tussen wat de burgers nodig hebben aan openbare ruimte, infrastructuur en voorzieningen, en wat er wordt opgeslokt door commerciële partijen en toeristen. Het is een strijd om ruimte tussen commercieel en publiek, die je ook ziet bij deelscooters en bezorgdiensten." Dat sommige gebieden, zoals het Wallengebied, overgebruikt worden, had de gemeente volgens Van der Borg eerder kunnen zien aankomen. Tegelijk moeten de horecabedrijven inzien dat zij profiteren van het gebruik van de publieke ruimte door stukken stoep en parkeerplaatsen, waar buurtbewoners op hun beurt overlast van ondervinden.

Een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Halsema is stellig: "De terrasuitbreiding was altijd al gekoppeld aan de leefbaarheid van een buurt. En dat geldt voor alle buurten. Als er ergens in Amsterdam-West overlast zou zijn, hadden we de vergunning ook ingetrokken."