Helaas is de toekomst er vandaag al.

In het rapport The State of Food Security and Nutrition in the World, een gemeenschappelijke productie van de 5 voedsel- en landbouworganisaties van de Verenigde Naties, staat onomwonden opgesomd dat het nu al helemaal de verkeerde kant opgaat met de voedselzekerheid, ondervoeding èn obesitas in de wereld. Slechter dan ten tijde van vorige rapportages, zoals die uit 2015.

Voedselzekerheid is een begrip dat uitdrukt in welke mate een wereldburger toegang heeft, fysiek en financieel, tot goede en veilige voeding. Voor alle landen wordt de mate van voedselonzekerheid bijgehouden op de Food Insecurity Experience Scale (FIES). In Europa zit het wel snor met de voedselvoorziening. In Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië een stuk minder.

Cumulatief effect
In 2017 was één op de 9 wereldbewoners ondervoed. Het ging om 820,8 miljoen mensen, de meesten wonen in Azië (515,1 miljoen). Na een daling tot 2014 (783,7 miljoen) is hun aantal weer opgelopen, een groei die bijna een factor 4 boven die van totale wereldbevolking lag. In ontwikkelingslanden zijn 151 miljoen kinderen dusdanig ondervoed, dat het hun ontwikkeling ernstig schaadt.

Oorzaken van de voedselonzekerheid en de honger die daaruit volgt, zijn achterblijvende economische ontwikkelingen, oorlogsconflicten en extreem weer. Jaren achtereen met grote wisselingen in het klimaat hebben een cumulatief effect op de voedselcrisis in veel landen en doen eerdere resultaten van hongerbestrijdingsprogramma’s teniet. Maar ook hebben extreme weersomstandigheden invloed op de arbeidscapaciteit en de veiligheid van de bevolking.

Geen rapport van de Verenigde Naties zonder een vroom geformuleerde doelstelling natuurlijk. In 2030 moet de honger de wereld uit zijn, dat was al een ouder plan.

Een bizar fenomeen is dat in dezelfde landen waar ondervoeding heerst, ook obesitas onder de bevolking is toegenomen
Die kant gaat het echter niet op.

Als er geen diepgaande verandering komt in voedselsystemen, zullen honger, obesitas en andere vormen van 'malnutrition' alleen nog maar verder toenemen, benadrukte José Graziano da Silva, directeur-generaal van de FAO, deze week nog eens. Volgens hem zijn honger en overgewicht niet te wijten aan een tekort aan voedsel, maar aan onvoldoende toegang tot gezond en voedzaam voedsel voor de hele wereldbevolking. Voedselzekerheid dus.

Toename van overgewicht
In contrast met de honger in de wereld staat de gestage toename van het overgewicht wereldwijd. Nu al is 1 op de 8 volwassen bewoners van de aarde obees, 672 miljoen in totaal. Die zijn vooral te vinden in Noord-Amerika en Europa en de opkomende economieën.

Een bizar fenomeen is dat in dezelfde landen waar ondervoeding heerst, ook obesitas onder de bevolking is toegenomen. Ook dat is een gevolg van de voedselonzekerheid, staat te lezen in het rapport. In 2017 waren er wereldwijd 38 miljoen kinderen van onder de 5 jaar te zwaar, 25% daarvan waren Afrikanen, 46% Aziaten.

Wat moet er gebeuren?

Dat vraagt ook Marion Nestle op haar blog Food Politics naar aanleiding van The State of Food Security and Nutrition in the World. “Helaas", zegt ze, "daar gaat dit rapport niet over.”
Dit artikel afdrukken