De EVP is het huis van de CDA's in de Europese lidstaten. Ook de Duitse CSU en CDU en de Vlaamse CD&V, bijvoorbeeld, behoren tot de EVP die in Europa niet Christelijk heet maar Volks. De afkorting staat voor Europese Volkspartij. In oktober, nog voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen, bracht de partij een verklaring naar buiten waarmee de EVP zich net als het oude CDA in Nederland identificeert als een partij voor Europese boeren en plattelandsgemeenschappen.

Die verklaring werd hoogstwaarschijnlijk gemotiveerd door de politieke situaties in Nederland en Duitsland. Een directe aanleiding waren de negatieve reacties vanuit Nederland en Vlaanderen op de Natuurherstelwet van de Europese Commissie en de inmenging van Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius in het Nederlandse stikstofdossier waar hij strikt genomen niets mee te maken had. De EVP protesteerde tegen de Natuurherstelwet en haalde als winst een vergaande afzwakking daarvan binnen.

Rechtser worden
De EVP zag dat de kiezer buiten de steden de identiteit van zijn vertrouwde christen-middenpartij niet meer herkent. Dat gebeurde met het in Nederland onder Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge uitgedoofde CDA. Die twee bouwden, na eerdere strijden binnen de partij, door aan een stads CDA met waarden die jonge stedelingen moesten aanspreken. In Nederland wist de boeren BBB-partij zowel het boeren en burgers op het platteland als conservatieve stedelijke burgers achter zich te verenigen die traditioneel op het CDA en de VVD stemden. Bij de Statenverkiezingen werd de partij prompt de grootste van het land om bij de Tweede Kamerverkiezingen verder rechts te worden ingehaald door de PVV.

Nederland is een voorbeeld van de irrelevantie van de christendemocratie als die niet conservatiever wordt. De christen- of volksconservatieve democraten moesten daarom weg van stedelijk en linksig imago.
Nederland is een voorbeeld van de irrelevantie van de christendemocratie als die niet conservatiever wordt
Ze moeten bovendien een plek bieden die minder ruimte geeft aan het rattenvangende rechtspopulisme dat 'kleine luyden' vrijheid en verworven vrijheden en welvaart belooft in plaats van dwang om te voldoen aan dure klimaat- en milieumaatregelen van 'de groene kerk'.

Warmtepomp
Diezelfde voedingsbodem is aanwezig in Duitsland, vooral ten aanzien van klimaatmaatregelen. De Duitse PVV heet Alternative für Deutschland (AfD) en kreeg de wind in de zeilen door dure duurzaamheidsmaatregelen die de woning van iedere Duitser raken. Binnen de Duitse regering van premier Olaf Scholtz ontstond een breed in de pers uitgemeten discussie over de warmtepomp. Duitsland moest en zou massaal verplicht en duur moeten overstappen op een nieuw elektrisch verwarmingssysteem. Dat kwam de steun voor de regering niet ten goede. Bij de verkiezingen voor wat de zogenoemde Rood, Groen en Gele stoplichtregering van Olaf Scholtz zou worden, haalden diens socialistische SPD 26%, de Groenen 15% en de liberale FDP 11,5%. Na de warmtepompdiscussie zouden ze samen amper een derde van de kiezers achter zich krijgen. De aanhang van de christendemocratische CDU groeide erdoor, maar lang niet zo hard als de AfD. Volgens landelijke peilingen uit december zou de partij, die zelfs niet-Duitsers het land wil kunnen uitzetten, op ruim 20% van de stemmen kunnen rekenen. In de oostelijke Länder is de in Duitsland als 'bruin' bestempelde partij zelfs de grootste. Bruin was de kleur van de hemden van de SA, de knokploeg van de NSDAP in Hitler-Duitsland.

Voor de christendemocraten van de EVP mag de conclusie echter duidelijk zijn: de partij moet rechtser worden om positie te houden. Rechtser om niet irrelevant te worden en rechtser om geen ruimte te geven aan nog veel rechtser.

De verklaring van de EVP benadrukt steun aan boeren en het behoud van de Europese landbouwidentiteit waar zij voor staan. In vertrouwde conservatief-christelijke taal zegt de partij te staan voor het belang van landbouwers die voedsel van hoge kwaliteit maken, de natuur onderhouden en plattelandsgemeenschappen leefbaar houden. De EU telt ongeveer 9 miljoen boerenbedrijven die werk bieden aan 17 miljoen paar handen. De EVP wil de trend van dalende landbouwbedrijven en -werknemers keren en zich inzetten voor een goed inkomen voor boeren en betaalbaar voedsel. De partij noemt daarnaast wel degelijk het bevorderen van duurzaamheid, biodiversiteit, het zetten van een rem op klimaatverandering en verbetering van dierenwelzijn.

De EVP bekritiseert de progressieve krachten die boeren wegzetten en criminaliseren als milieuvervuilers, zoals vooral in Nederland en Duitsland gebeurt. Dat doen de critici volgens de partij op ideologische gronden die te ver van de werkelijkheid verwijderd zijn. De EVP wil een sterke en veerkrachtige landbouwsector in de EU. Geen gemorrel daarom aan het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maar juist betere financiering daarvan in de geopolitiek onzekere wereld. De EVP wil inzetten op innovatie, onderzoek en technologie om de productiviteit van de landbouw te verhogen en de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Landbouw moet op die manier aantrekkelijk blijven voor jonge boeren én, niet in de laatste plaats, boerinnen. Zonder hen is er tenslotte geen landbouw meer.

De Duitse boeren protesteren tegen een accijnsverhoging op diesel en verhoging van de wegenbelasting van €1 miljard in totaal. Per boer gaat het om beperkte bedragen rekent ook de Duitse pers zijn lezers voor
De druppel en boeren zonder bank
En toen haalde de Duitse regering het in zijn hoofd om een gat in de begroting mede te dichten door het opheffen van de belastingvrijstelling op diesel voor landbouwers. Het gaat niet over veel geld, maar het was wel de druppel die de emmer liet overlopen schreven we vorige week al.

De Duitse boeren protesteren tegen een onverwachte en ongeplande accijnsverhoging op diesel van €1 miljard in totaal. Per boer gaat het om beperkte bedragen rekent ook de Duitse pers zijn lezers voor. De bedragen liggen gemiddeld op een kleine €3.000 per boerenbedrijf. Dat is voor meer boeren dan we willen weten een maandinkomen, maar geen wereldbedrag zoals de gestegen mestafzetkosten van een Nederlandse boer (die in de tienduizenden euro's kunnen lopen) of het intrekken van zijn natuurvergunning waardoor hij niet eens meer kan boeren. Waarom dan toch een hele week van protesten, inclusief het blokkeren van wegen en grensposten en zelfs een treinstaking?

Dat heeft te maken met een veel een diepere onvrede die niet alleen onder boeren maar ook onder Duitse burgers leeft over drammende en kostbare klimaatmaatregelen van de stoplicht-regering Scholz. Financiële tegenvallers en een uitspraak van het Duitse constitutionele hof hebben een gat van €35 miljard in de begroting geslagen. De regering haalt de compensatie voor dat geld uit allerlei begrotingen, maar past niet de klimaatdoelen aan. Daar komt bij dat Duitse boeren vooral met eigen geld boeren. Ze hebben traditioneel weinig leningen en moeten dus zichzelf financieren. Dat is mede een gevolg van het feit dat het aantal pachtende boeren in Duitsland groot is. Een Nederlandse boer heeft de bank nodig om land te kopen of over te nemen van zijn ouders. Een Duitse financiert zijn land zelf en heeft dus geld nodig om dat te kunnen. Mede daarom letten ze op alle kleintjes. De druppel van de rode diesel is de gevoelde willekeur die zich morgen weer anders kan manifesteren. Met dat gevoel kunnen de nodige Duitse burgers zich identificeren.

Vandaag vindt de slotmanifestatie van een week boerenprotesten plaats in Berlijn. Vooral de rechts-radicale AfD trekt het protest naar zich toe. Een Duitse boerenblogger reageerde met een scherpe afwijzing van die toe-eigening. Hij vroeg de rechtse opiniemaker, FvD lid en journalist Eva Vlaardingerbroek, uit Duitsland weg te blijven en zich niet met de boerenprotesten te willen bemoeien. De Duitse Groene Landbouwminister Cem Özdemir voelt de beladenheid van het onderwerp 'tegen de Staat' protesteren in Duitsland. Hij zei daarom dat de protesten een bont maar geen bruin geheel zijn. Niettemin profiteert de AfD sterk van de ontevredenheid over de Duitse regering en een klimaatbeleid dat het volk met hoge lasten opzadelt. Sinds de coronacrisis zijn de lonen achtergebleven. De koopkracht is sindsdien drie jaar lang gedaald. Zicht op verbetering is er niet omdat de economie zucht onder de klimaatlast zonder aan de maatregelen te kunnen verdienen.

Net als de EVP doet Brussel er goed aan zich ongerust te maken over het opkomend rechts en daarmee het plotseling levensgrote eurosceptisme. De Duitse overheid faalt in de ogen van het publiek bij het luisteren naar de zorgen van het publiek, net zoals de Nederlandse dat deed in de ogen van het Nederlandse publiek. Vandaag zijn de Duitse boeren het symbool tegen wil en dank van dat ongenoegen.

Een rechtspopulistisch narratief, maar niet per definitie


Nieuwszender NDR1 sprak met de jonge Duitse sociologe Janna Luisa Pieper van de Universiteit van Göttingen over de boerenprotesten. De zender vroeg haar waar het de boeren om te doen is. Pieper antwoordt dat de coalitiebeslissing over de agrarische diesel en motorrijtuigenbelasting inderdaad een soort laatste druppel was, maar dat de boerenprotestactie "om veel meer" draait. In 2019 en 2020 protesteerden de boeren tegen het wegnemen van pesticiden die hun beroepsuitoefening zwaar bemoeilijken en te hoge eisen stellen aan de landbouw. "Deze keer", zegt Pieper, "zijn echter boeren van alle richtingen gemobiliseerd. En dat heeft een enorm potentieel."
Er waren massale blokkades van verkeersaders. Maar ook van bedrijven en een containerterminal in Bremerhaven. Wereldwijd was kritiek te horen op de Duitse regering.
De felle kritiek op 'de regering' en op de 'Berlijnse elites' in de vorm van vermeend 'links-groen-vervuilde' media, op de consumenten, 'de' politiek, 'de' Groenen hanteert een typisch rechtspopulistisch narratief: men opereert met eenvoudige vijandbeelden en vereenvoudigende verklaringen voor complexe problemen, stelt zichzelf voor als slachtoffer en mobiliseert tegen 'de elite daarboven'. Aan de andere kant gaat het ook om erkenning. In deze strijd, zo interpreteer ik het in ieder geval, vechten de actoren in de landbouw om waardering voor hun prestaties. Ze ervaren statusverlies en sociale declassering en krijgen niet het respect krijgen dat zij naar hun mening verdienen

Volgens Pieper is het protest een uiting van 'existentiële angsten'. Pieper: "Existentiële angst kan rigide defensieve reacties veroorzaken in de vorm van vijandconstructies, samenzweringstheorieën en haat. De felle kritiek op 'de regering' en op de 'Berlijnse elites' in de vorm van vermeend 'links-groen-vervuilde' media, op de consumenten, 'de' politiek, 'de' Groenen hanteert een typisch rechtspopulistisch narratief: men opereert met eenvoudige vijandbeelden en vereenvoudigende verklaringen voor complexe problemen, stelt zichzelf voor als slachtoffer en mobiliseert tegen 'de elite daarboven'. Aan de andere kant gaat het ook om erkenning. In deze strijd, zo interpreteer ik het in ieder geval, vechten de actoren in de landbouw om waardering voor hun prestaties. Ze ervaren statusverlies en sociale declassering en krijgen niet het respect krijgen dat zij naar hun mening verdienen."

Gevraagd of het protest een antidemocratische component heeft, zegt Pieper: "Ik wil deze hele protestbeweging niet beschuldigen van antidemocratisch zijn. Desalniettemin zijn sommige groeperingen die zich in het momentum van dit protest bewegen, antidemocratisch. Kijk bijvoorbeeld naar bepaalde extreemrechtse bewegingen of samenzweringstheoretici die oproepen tot de omverwerping van onze regering. Maar je moet onderscheid maken en mag niet de fout maken de hele beweging als antidemocratisch te bestempelen. Er zijn elementen die proberen deze protesten te kapen. En er zijn ook enkele boeren die antidemocratische leuzen bezigen. Hoeveel dat er zijn, is moeilijk te zeggen. Dit gebeurt uit onzekerheid, woede en existentiële angsten. En deze gemoedstoestand is gemakkelijk te beïnvloeden door rechtspopulisten."

Dit artikel afdrukken