In 2020 had een op de 3 wereldbewoners geen dagelijks brood op de plank. In nog directere taal: 2,37 miljard mensen kampten met voedselonzekerheid, honger en ondervoeding. Dat blijkt uit de 2021-editie van de State of Food Security and Nutrition, opgesteld door de FAO. De coronapandemie heeft de voedselcrisis verergerd en de doelstelling om in 2030 honger de wereld uitgebannen te hebben, is verder uit zicht geraakt al gevolg van de manier waarop de wereld met de coronapandemie omgaat (Food Tank, 2.2).

Coronacrisis verergerde wereldhonger
"Covid-19 maakte de toch al slechte situatie voor miljoenen mensen alleen maar erger", zegt Valerie Guerini, adjunct-directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP), dat in 2020 hulp verleende aan 115,5 miljoen mensen in 84 landen. Volgens Guerini gaf het uitbreken van de pandemie de aanzet tot maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te beperken, zoals vervoersbeperkingen en minder vrachtbewegingen. Dat had aanzienlijke invloed op de voedseldistributie, waardoor de honger toenam. "De landbouwsector heeft nog steeds te lijden onder ernstige verstoringen, waardoor deze sector een van de zwaarst getroffen is door de pandemie," aldus Guerini. Door Covid-19 is het mondiale economische landschap drastisch veranderd en zijn de capaciteit en middelen om honger en armoede te bestrijden overbelast geraakt.

"Om de honger tot nul terug te brengen, moeten we de onderliggende oorzaken van honger aanpakken", zegt Guerini. Behalve de coronapandemie zijn dat ook klimaatverandering, conflicten en economische crises.

Geen boosterprik
Terwijl de derde coronaprik in bijvoorbeeld Frankrijk al heel gewoon is, adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad alleen patiënten met een ernstige afweerstoornis in aanmerking te laten komen voor een derde vaccinatie. Pas als er een ‘dalende trend’ is in de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte moet ook de rest van de Nederlandse bevolking een boostervaccinatie krijgen (Het Parool, 3.1). De Raad wijkt met het advies af van het geldende beleid in niet EU-landen als Israël en Groot-Brittannië, waar een derde prik wel ingezet wordt om teruglopende bescherming voor te zijn. Volgens de Gezondheidsraad, die niet op basis van voorzorg adviseert, maar op basis van bewezen wetenschappelijke inzichten, is van teruglopende bescherming in Nederland op dit moment geen sprake. Er is bovendien nauwelijks ruimte voor verbetering (bij gevaccineerden is de bescherming tegen ziekenhuisopname 95% en ic-opname 97%). Beschikbare vaccins kunnen beter ingezet worden voor de 1,8 miljoen nog niet gevaccineerde Nederlanders en - belangrijker nog - voor ongevaccineerden elders ter wereld. In Afrika bijvoorbeeld (De Standaard, 4.11).

3. Het 'nieuwe gezond'

Toelichting ›

4. Overig

Dit artikel afdrukken