De verkoop van vlees- en zuivelvervangers groeide de afgelopen jaren rap. De verkopen namen vanaf 2017 met dubbele cijfers toe. Het afgelopen jaar daalden de verkopen echter.

Dit is voor een belangrijk deel een correctie op de hoge supermarktverkopen in 2020 en 2021 als gevolg van de coronamaatregelen waardoor de horeca gesloten bleef. Daarnaast daalt de koopkracht van consumenten en zijn ze kritischer op waar ze hun geld aan uitgeven. Dit vertaalt zich in minder dure supermarktaankopen.

Zowel voor zuivel- als voor vleesvervangers geldt dat het nog een relatieve niche is, waar nog zeker potentie in zit. ABN AMRO ziet daarom voor de komende jaren volop kansen voor deze producten.

Kansen voor ondernemers
Allereerst is de groep consumenten die geen of minder vlees wil eten aan het toenemen. Ten tweede streven de overheid en supermarkten ernaar het aandeel plantaardige eiwitten in het dieet van Nederlandse consumenten te verhogen van 40 procent nu naar 50 procent in 2030. Verder is in de landen om ons heen de markt groter, maar consumptie van vleesvervangers per hoofd van de bevolking lager. Internationaal uitbreiden heeft als bijkomend voordeel dat door schaalvergroting de prijs per geproduceerde eenheid omlaag kan. Een lage prijs ten opzichte van vlees of zuivel is belangrijk voor deze productcategorie. Tot slot is innovatie op gebied van smaak en textuur cruciaal. Op dit vlak gebeurt er veel wat de markt voor plantaardige vervangers een nieuwe spurt kan geven.De markt voor zuivelvervangers kan richting 2030 nog sterker toenemen, omdat de markt voor plantaardige vervangers voor kaas en yoghurt nog in de kinderschoenen staat
Verdubbeling verkoop vleesvervangers
ABN AMRO verwacht dat naar 2030 toe de verkoop van vleesvervangers kan verdubbelen. De markt voor zuivelvervangers kan richting 2030 nog sterker toenemen, omdat de markt voor plantaardige vervangers voor kaas en yoghurt nog in de kinderschoenen staat. De verwachting is wel omgeven door onzekerheid. Voor echt baanbrekende innovaties zijn forse investeringen nodig in productielocaties en technieken die nog volop in ontwikkeling zijn. Daarnaast zijn er verschillende factoren die remmend kunnen werken, bijvoorbeeld dat de duurzaamheid en gezondheid van plantaardige alternatieven ook steeds meer onder het vergrootglas liggen. Consumenten kunnen daarnaast ook vaker kiezen om zelf vegetarische gerechten met bijvoorbeeld peulvruchten samen te stellen.

In dit rapport beschrijven we eerst de huidige marktontwikkelingen voor vlees- en zuivelvervangers. Vervolgens gaan we in op de verschillende marktkansen die het groeipotentieel van vlees- en zuivelvervangers duiden.

Het volledige rapport 'Kansen voor vlees- en zuivelvervangers - Naar een meer plantaardig dieet' is hier down te loaden.
Dit artikel afdrukken