image


De laatste tijd worden we terecht weer geconfronteerd de vraag hoe met drankproblemen onder jongeren aangepakt moeten worden. Eind vorig jaar werd duidelijk dat vooral 14-jarigen gevaarlijk veel drinken. Het vervolg daarop bleef niet uit. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid maakte vandaag duidelijk de alcoholverkoop aan jongeren wettelijk te willen verbieden. Hij schaamt zich voor de Nederlandse jongere die hij 'de zuipschuit van Europa' noemt. Jeu Claes van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) veegt de vloer aan met zijn plan. De minister wil de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar verhogen en heeft de illusie - ik kies dat woord bewust - dat het drankprobleem daarmee controleerbaar wordt. Tussen droom en daad zit van alles in de weg. Vooral praktische bezwaren. Dat de wetgever en praktijkmensen botsen, is niet verwonderlijk.

Samen met zijn leden, heeft de KHN de laatste jaren veel geïnvesteerd in het opleiden van de eigenaren van bedrijven waar alcohol geschonken. Hiervoor is het diploma Sociale Hygiene uitgevonden - een vak waar ik dagelijks mee te maken heb in mijn onderwijs aan aanstaande horeca-mensen. Naast de alcoholproblematiek worden hierin ook drugs gerelateerde problemen behandeld. Dit diploma is in de praktijk waarschijnlijk meer waard dan produktkennis.
Niet voor niets vraagt een gemeente-ambtenaar degene die een horecabedrijf wil beginnen: heeft u het diploma Sociale Hygiene? Neem van mij aan dat in de praktijk streng gecontroleerd wordt op de naleving van deze regels en dat de boetes niet mals zijn.

De realiteit laat zien dat nu juist de jongere alcoholgebruiker zich niets van de regels aantrekt. Er wordt in schuren en caravans volop 'in-gedronken' vóór het stappen. De 14- en 16-jarigen die in een horeca bedrijf komen, wordt echt naar hun identiteit gevraagd als ze een alcoholische versnapering willen gebruiken. De door de horeca zelf ingevoerde nieuwe regel dat jeugd ook onder begeleiding van een ouder persoon geen alcohol meer kunnen bestellen, geeft aan dat de horeca het probleem uiterst serieus neemt. Niemand gooit tenslotte graag zijn eigen glazen in.

Realiseren ouders, leraren en jeugd zich het gezondheidsprobleem dat drank met zich meebrengt? Alcohol schaadt de ontwikkeling van de nog onvolledig ontplooide hersenen van jeugdige drinkers. De schade die daardoor onstaat, toont zich vaak pas op latere leeftijd maar is onomkeerbaar!

De oplossing ligt niet in wetgeving maar in houding en opvoeding. Spreek de ouders van de betreffende kinderen aan. Laat kinderen zien wat de consequenties zijn van hun gedrag. Schuw daarbij schokkende beelden van wat fout kan gaan vooral niet.
Het is werkelijk van-de-dolle dat overheid en Horeca regels moeten opstellen en proberen te handhaven om een probleem tegen te gaan dat heel ergens anders ligt: in de opvoeding en het bijbrengen van zelf-discipline!

Het is verheugend te constateren dat de Tweede Kamer sceptisch reageert op het plan van de minister. Kennelijk voelt ook de Kamer dat symptoombestrijding hier weinig effectief is. Helaas: was het maar zo dat dit probleem met wetgeving is op te lossen.
Dit artikel afdrukken