Lees het berichtje even. Je krijgt dus iets voor niks dat je nodig hebt en dan krijg je nog geld toe ook.

De akkerbouw heeft in het eerste jaar van het nieuwe gebruiksnormenstelsel 50 tot 70 miljoen euro ontvangen voor het afnemen van dierlijke mest.

Dat blijkt uit een evaluatierapport van het Milieu- en Natuurplanbureau van de meststoffenwet. De kosten van deze mestafzet zijn vrijwel geheel betaald door de intensieve veehouderij. Deze sector betaalde door het nieuwe mestbeleid 85 tot 100 miljoen euro meer voor de afvoer van mest van de bedrijven
Dit artikel afdrukken