Vandaag behandelt de Eerste Kamer het Klimaatfonds tegen de achtergrond van de sterk verrechtsende oriëntatie van de Nederlandse politiek. Het fonds, oorspronkelijk een initiatief van het kabinet-Rutte IV, staat onder druk door veranderde machtsverhoudingen tussen progressief, conservatief en nadrukkelijk rechts.

Met de opkomst van de PVV in de Tweede Kamer en de omvang van de BBB in de Eerste Kamer is de goedkeuring voor het fonds niet langer gegarandeerd. Vanuit de Tweede Kamer keerde de VVD zich onlangs tegen de goedkeuring van de spreidingswet van haar eigen staatssecretaris in de Eerste Kamer.

Het Klimaatfonds is gevuld met €37,7 miljard voor uitgaven tot 2035. Het geld is bedoeld voor projecten zoals 'wind op zee', kernenergie en isolatie. De politieke steun voor dit fonds brokkelt af door de kritiek van de PVV en de veranderde relaties tussen de politieke partijen.

Het fonds is bedoeld als gestructureerde financiering voor klimaatinitiatieven. Conservatieve en rechtse partijen maken zich zorgen over de doelmatigheid van de bestedingen en de politieke controle daarop.

De BBB Eerste Kamerfractie liet vanmorgen weten tegen de tijdelijke wet Klimaatfonds te zullen stemmen. Volgens de Eerste Kamerfractie van de partij dekt het fonds de lading niet en mist het huidige beleid 'visie en samenhang'. BBB wil een 'klimaatevolutie', een meer geleidelijke en geïntegreerde aanpak van de energietransitie in plaats van de huidige 'klimaatrevolutie'.

BBB vindt de naam Klimaatfonds verkeerd en wil die omdopen in 'Klimaat en Energie Transitie Fonds'. De gelden die het fonds ter beschikking stelt, moeten niet hoofdzakelijk ten goede komen aan grote bedrijven en burgers en MKB-bedrijven buiten spel plaatsen. Daarnaast benadrukt de BBB het belang van een sterk en toekomstbestendig elektriciteitsnet voordat er verdere investeringen in energietransitie worden gedaan. Dit standpunt, in combinatie met de politieke dynamiek in de Eerste Kamer, waar de PVV en ook andere partijen kritisch zijn over het fonds, maakt de goedkeuring ervan onzeker. Toch heeft BBB voor een meerderheid (38 zetels) tegen het Klimaatfonds niet alleen de stem van alle rechtsere partijen nodig, maar ook die van de volledige VVD-fractie plus een splinterpartij (met als kanshebbers 50+, OPNL) en de SGP.
  • Deel
Druk af