In de tweede helft van 2015 komt de Gezondheidsraad met de Richtlijnen Goede Voeding 2015. De afgelopen maand vroeg de Gezondheidsraad reeds om commentaar op de achtergronddocumenten die de Commissie Goede Voeding zal gebruiken bij het opstellen van de nieuwe richtlijnen. In de eerste ronde ging het om de achtergronddocumenten over aardappelen, granen en graanproducten, koffie, thee, vetten en oliën, vitaminen- en mineralensupplementen, voedingsvezel en water.

Vandaag begint de tweede commentaarronde, waarin commentaar gegeven kan worden op achtergronddocumenten bij alfa-linoleenzuur, dranken met toegevoegd suiker, eieren, noten en zaden, peulvruchten, vlees en voedingscholesterol.

Moeten bestaande voedingsnormen aangepast worden of zijn er nieuwe nodig?
De Gezondheidsraad is op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke voedings­middelen bevorderen een goede gezondheid en welke brengen gezondheidsrisico’s met zich mee? Wat gebeurt er binnen een lichaam bij teveel of juist te weinig macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) en micronutriënten (vitamines, mineralen, sporenelementen)? Welke relatie is er tussen voeding en chronische ziekten? En wat is er bekend over productiemethoden van voedsel en hun gezondheidsrisico’s en -voordelen voor de consument?
In de achtergronddocumenten presenteert de Commissie Goede Voeding de stand van wetenschap met betrekking tot de relaties tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten. Doel is nagaan of bestaande voedingsnormen aangepast moeten worden of dat er zelfs volledig nieuwe normen nodig zijn.

Ook voor deze tweede commentaarronde geldt dat commentaar alleen in aanmerking wordt genomen als het volgens dezelfde werkwijze als de Commissie zelf hanteert, tot stand is gekomen. De Gezondheidsraad geeft overigens meteen al aan dat 'conclusies over deze deelonderwerpen niet direct kunnen worden doorvertaald naar voedingsadviezen'.

De tweede commentaarronde loopt van 11 februari tot 11 maart. De openbare concepten zijn hier te vinden.

Fotocredits: Gezondheidsraad.nl
Dit artikel afdrukken